//Kaniavos seniūnija
Kaniavos seniūnija 2021-03-18T11:02:00+00:00

Kaniavos seniūnijos plotas – 26 800 ha., joje yra 1 375 gyventojai. Seniūnijos centras – Panočių kaimas (264 gyventojai). Nuostabios gamtos ir gražiausios Lietuvos upės Ūlos prieglobstyje yra 41 seniūnijos kaimas, didžiausi iš jų: Dubičiai (281), Rakai (114), Rudnia (63). Seniūnijoje yra Panočių pagrindinė mokykla, dveji kultūros ir laisvalaikio centrai, dvi bibliotekos, 2 medicinos punktai ir kitos įstaigos.
70 procentų seniūnijos teritorijos užima miškai, čia yra Čepkelių rezervatas su garsėjančiais spanguolynais, unikalūs kraštovaizdžiai atsiveria Ūlos vingiuose.
Seniūnijos gyventojai daugiausia verčiasi žemės ūkio produkcijos gamyba, grybų ir uogų rinkimu bei supirkimu.
Kiekvienas, apsilankęs seniūnijoje, liks nustebintas dzūkišku svetingumu, vaišingumu bei nuostabiais Dzūkijos pušynais.

Istorija:

Ūlos ir jos aukštupio Pelesos pakrantėse žmonių gyventa jau ankstyvajame akmens amžiuje. Pačius seniausius pėdsakus Ūlos krašte, kaip ir visoje Lietuvoje, paliko ne sėslūs gyventojai, o klajojantys pirmykščiai medžiotojai. Aplink Kaniavą ir Dubičius nemažai akmens amžiaus stovyklaviečių. Pirmykščiai gyventojai jas įrengdavo miškų aikštelėse, būtinai prie vandens. Ūlos krašto gamta labai tiko seniausiems Lietuvos gyventojams, todėl radimviečių labai gausu. Visoje Lietuvos teritorijoje tokių vietų apie 70, o Ūlos krašte yra bent 8 – Margiai, Margių sala, Gribaša, Drucminai, Krokšlys, Dubo ežeras, Rudnia, Kašėtos. Taigi, nedidelio mūsų krašto radimvietės sudaro daugiau nei 10 % visos Lietuvos paleolitinių radinių.

Rašytiniuose šaltiniuose Kaniavos ir Dubičių gyvenvietės minimos nuo XIV a. pabaigos. Dubičius mėgo Lietuvos Didysis kunigaikštis Vytautas, nes miestelis yra pusiaukelėje tarp Vilniaus ir Gardino, o šiuo maršrutu kunigaikštis nuolat keliaudavo. Greičiausiai tuo metu stovėjusi gynybinė pilaitė pertvarkyta į medžioklinę. Dubičių ir Kaniavos kaimai (miesteliai) ilgą laiką buvo svarbiausi Ūlos krašto centrai. Abu pažymėti ir 1613 m. žemėlapyje, o tai rodo šių vietovių svarbą.

Pirmieji, kaip valsčiaus centras, minimi Dubičiai. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kazimiero žemės valdų tvirtinimo knygoje yra skyrius „Dubičių valsčius“. Vienoje privilegijoje rašoma: „Vaskui Radivonaičiui Kaniava su viskuo, kas Kaniavai priklauso, o dvaro nedaviau, o vietoje dvaro 20 Dubičių valsčiaus žmonių“. Dokumentas be datos, tačiau yra tarp kitų raštų, parašytų 1487–1489 metais. Labai greitai ir Kaniava tapo valsčiaus centru. Nors nuo XVI a. pradžios Dubičiai ir Kaniava buvo atskiri administraciniai vienetai, tačiau buvo nuolat minimi kartu, tarsi broliai dvyniai. Ir valdė Dubičius bei Kaniavą dažniausiai tas pats pareigūnas.

XIX amžiaus pirmojoje pusėje plačiausios buvo Kaniavos girininkijos dvaro valdos. Jam priklausė Paąžuolės, Drucminų, Kaziukonių, Daržininkų, Rudnios, Kalvių, Miežonių, Krokšlio, Leliūnų, Stoniūnų, Lynežerio, Ūtos, Babrauninkų, Gribašos, Kašėtų, Būdų kaimai, kairiakrantė Zervynų kaimo dalis, dalis Noškūnų kaimo, Dainavos kaimo Kaziukonių šeima. Kaniavos dvarui priklausė Kaniavos, Mikalčiūnų, Panočių, Kaniūkų, Senkonių, Krūklių kaimai, dalis Dainavos ir Noškūnų kaimų. Dubičių dvaras buvo mažiausias, tačiau labai išsimėtęs. Jam priklausė Dubičių, Molėnų, Daugidonių, Purvėnų ir Klaišių kaimai.

1845–1850 metais buvo įgyvendinta Kiseliovo valdymo reforma. Trys krašto dvarai (Kaniavos, Kaniavos girininkijos, Dubičių) buvo apjungti į vieną didžiulį Kaniavos valstybinį iždo dvarą. Šiam vienetui buvo priskirta 12 409, 81 dešimtinės dirbamos (naudojamos) žemės ir 10 031, 99 dešimtinės miško. Tokia sistema išsilaikė neilgai, nes 1861 m. Rusijos imperijoje buvo panaikinta baudžiava.

Bendruomenės:

Seniūnijoje veikia keturios bendruomenės:

  • Panočių krašto bendruomenė
  • Dubičių krašto bendruomenė
  • Krokšlio kaimo bendruomenė
  • Rudnios kaimo asociacija visuomeninė organizacija „Rudnios kaimo bendruomenės perspektyvos“

Bendruomenės vienija ir jungia gyventojus. Bendruomenių atstovai organizuoja šventes bei kitus renginius. Bendruomenės vykdo įvairius projektus, kuriuos skelbia Žemės ūkio ministerija, rengia projektus paramai iš valstybės gauti – skirtus kultūriniams renginiams, tradicijų puoselėjimui, materialinės bazės stiprinimui, viešųjų erdvių tvarkymui bei bendruomeniškumui skatinti.

Kaniavos seniūnijos puslapis: www.kaniava.lt 

Your Content Goes Here

Seniūnaitijos:

Dubičių (Dubičiai, Mantotai, Podubičiai, Šiliniai, Stojai, Gribaša, Kalviai, Šulai)

Seniūnaitė – Regina Bimbirienė, tel. 8 682 33 136

Jasauskų (Jasauskai, Kaniūkai, Daržininkai, Kaziukonys, Drucminai, Būdos, Prauda, Paąžuolė)

Seniūnaitė – Lilija Mikšenienė, tel. 8 616 56 881.

Krokšlio (Krokšlys, Paramėlis, Katra)

Seniūnaitis – Bronislovas Sereičikas, tel. 8 310 46197.

Lynežerio (Lynežeris, Kašėtos, Pauosupė)

Seniūnaitė – Ona Mortūnienė, tel. 8 310 46187.

Noškūnų (Noškūnai, Krukliai, Molinė, Stoniūnai, Dalina, Pakaniavys, Pakuliškės)

Seniūnaitė – Raminta Arlauskienė, tel. 8 682 52 549.

Panočių (Panočiai, Mikalčiūnai, Bagočiai, Kaniavėlė)

Seniūnaitė – Valerija Čiurylienė, tel. 8 620 92 784.

Rakų (Rakai, Balbutai)

Seniūnaitė – Teresė Šved, tel. 8 618 89 677.

Rudnios (Rudnia, Ūta, Margiai, Karaviškės, Kaniava).

Seniūnaitė – Vilma Verbickienė tel. 8 618 43 982.

Audrius Verseckas

Seniūnas

Adresas

Panočių k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., LT-65242

Kontaktai

Telefonas (8 310) 49 331; 8 682 68390

El. paštas audrius.verseckas@varena.lt

Puslapis www.kaniava.lt


[fusion_builder_container hundred_percent="no" hundred_percent_height="no" hundred_percent_height_scroll="no" hundred_percent_height_center_content="yes" equal_height_columns="no" menu_anchor="" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" class="" id="" background_color="" background_image="" background_position="center center" background_repeat="no-repeat" fade="no" background_parallax="none" enable_mobile="no" parallax_speed="0.3" video_mp4="" video_webm="" video_ogv="" video_url="" video_aspect_ratio="16:9" video_loop="yes" video_mute="yes" video_preview_image="" border_size="" border_color="" border_style="solid" margin_top="" margin_bottom="" padding_top="" padding_right="" padding_bottom="" padding_left=""][fusion_builder_row][fusion_builder_column type="1_1" layout="1_1" spacing="" center_content="no" link="" target="_self" min_height="" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" class="" id="" background_color="" background_image="" background_position="left top" background_repeat="no-repeat" hover_type="none" border_size="0" border_color="" border_style="solid" border_position="all" animation_type="" animation_direction="left" animation_speed="0.3" animation_offset="" last="no"][fusion_accordion type="accordions" boxed_mode="" border_size="1" border_color="" background_color="" hover_color="" divider_line="" icon_size="" icon_color="" icon_boxed_mode="" icon_alignment="" hide_on_mobile="small-visibility,medium-visibility,large-visibility" class="" id=""][fusion_toggle title="Funkcijos ir specialieji reikalavimai pareigybei" open="no"] SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 2. būti susipažinęs ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, gyvenamosios vietos deklaravimą, Varėnos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Savivaldybės administracijos nuostatais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, seniūnijos veiklos nuostatais, seniūno pareigybės aprašymu; 3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu; 4. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles bei Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir seniūnijos veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 6. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą; 2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus; 3. teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba; 4. Savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų Savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir Savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą; 5. seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu; 6. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais; 7. išduoda leidimus laidoti, jeigu seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje atlieka kapinių priežiūrą; 8. Notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą; 9. pagal kompetenciją surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas; 10. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo; 11. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose; 12. teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir Savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, Savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, Savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo; 13. prireikus rengia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, Savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą; 14. šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui; 15. dalyvauja Savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį; 16. apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas, pasiūlymus ir teikia juos Savivaldybės administracijos direktoriui. Konsultuoja seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojus ir teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, Savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje; 17. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir Savivaldybės administracijos direktoriui; 18. organizuoja seniūnijai priskirto turto eksploatavimą ir jo apsaugą; 19. užtikrina racionalų ir tikslingą seniūnijos autotransporto panaudojimą; 20. leidžia įsakymus seniūnijos veiklos klausimais; 21. rengia darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, užtikrina darbų saugą, teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl seniūnijos darbuotojų darbo sąlygų, jų skatinimo ir nuobaudų skyrimo, rūpinasi jų kvalifikacijos kėlimu, kontroliuoja seniūnijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą; 22. dalyvauja vykdant socialinės paramos teikimą ir socialinių išmokų, pašalpų mokėjimą bei kontrolę; 23. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros, užimtumo rėmimo, informacinės visuomenės plėtros programas; 24. prireikus rūpinasi seniūnijos teritorijoje gyvenančiomis socialiai remtinomis šeimomis, neįgaliaisiais, socialinės atskirties asmenimis, teikia pasiūlymus Savivaldybės administracijai dėl socialinės paramos teikimo seniūnijos gyventojams, organizuoja dokumentų rengimą ir socialinės paramos teikimą; 25. dalyvauja organizuojant viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą; 26. organizuoja ir vykdo seniūnijai priskirtas su žemės ūkio veikla susijusias funkcijas; 27. pagal savo kompetenciją atstovauja seniūnijai kitose institucijose ir įstaigose; 28. nagrinėja seniūnijos teritorijoje esančių įmonių, įstaigų, organizacijų, gyventojų prašymus ir skundus; 29. vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus; 30. įgyvendina Varėnos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo planą seniūnijos teritorijoje; 31. organizuoja civilinę saugą seniūnijos teritorijoje; 32. padeda organizuoti Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybos, mero rinkimus ir referendumus, vietos gyventojų apklausas, atliekant gyventojų ir būstų, kitus visuotinius surašymus bei seniūnaičių rinkimus; 33. teikia Finansų ir investicijų skyriui informaciją apie Savivaldybės plėtros strateginio plano veiksmų, už kurių vykdymą ar organizavimą yra atsakinga seniūnija, įgyvendinimo pažangą, rengia ataskaitas apie Savivaldybės strateginių veiklos planų įvykdymą, teikia siūlymus dėl strateginių planų keitimo ar papildymo; 34. kontroliuoja seniūnijos dokumentų tvarkymą, apskaitą, užtikrina dokumentų saugumą iki kol teisės aktų nustatyta tvarka perduoda saugoti į Savivaldybės administracijos archyvą; 35. užtikrina informacijos saugojimą ir konfidencialumą, asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka; 36. dalyvauja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių darbe ir atlieka jų pavestas užduotis, kad būtų įgyvendinti šioms komisijoms ar darbo grupėms suformuoti uždaviniai; 37. vykdo įstatymais ir kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais pavestas funkcijas bei kitus Savivaldybės administracijos direktoriaus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją. [/fusion_toggle][fusion_toggle title="Einamųjų metų užduotys " open="no"] 1 užduotis - Geresniam seniūnijos teritorijoje esančių žmonių, įstaigų ir organizacijų informavimui, su bendruomenių pagalba, sukurti seniūnijos internetinį puslapį kaniava.lt . Nesinaudojančių internetu informavimo gerinimui sutvarkyti didžiausių kaimų skelbimų lentas, įrengti naujas. Vertinimo rodiklis - Veikiantis internetinis puslapis kaniava.lt, 4 atnaujintos ir 2 naujai įrengtos skelbimų lentos. 2 užduotis - Organizuoti žaliųjų zonų įvaizdžio gerinimą. Vertinimo rodiklis - Panočių kaimo parke prie tvenkinio sutvarkyti ir apsodinti želdiniais 0,10ha žaliąją zoną. 3 užduotis - Organizuoti ir užtikrinti nuolatinę seniūnijos kapinių priežiūrą ir plėtrą. Vertinimo rodiklis - Nuolatinė seniūnijos kapinių priežiūra ir žolės šienavimas. Vandens talpų įrengimas ir pildymas kapinėse su išdžiuvusiais šuliniais. [/fusion_toggle][/fusion_accordion][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]