//Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija 2024-06-17T08:10:40+00:00

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Komisijos pirmininkas – Angelė Malinovskienė, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narė.

Nariai:
Saulius Ivanauskas, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys;
Ąžuolas Kuprys, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys;
Giedrius Samulevičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys;
Virginijus Varanavičius, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys.

Komisijos sekretorė – Toma Prakopimienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė.
tel. (8 310) 31 800
el.p. toma.prakopimiene@varena.lt


Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2022-2025 metų korupcijos prevencijos plano 2023 metų įgyvendinimo ataskaita

Varėnos rajono savivaldybės administracijos 2022–2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano įgyvendinimo 2022 metais ataskaita 

Varėnos rajono savivaldybės 2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita 

Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita 

Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano įvykdymo 2017 metais ataskaitos patvirtinimo

Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2016–2018 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano įvykdymo 2016 metais ataskaitos patvirtinimo

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano įvykdymo 2015 metais ataskaita su išvada ir antikorupcijos komisijos 2015 metų veiklos ataskaita

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano įvykdymo 2014 metais ataskaita su išvada ir antikorupcijos komisijos 2014 metų veiklos ataskaita

Antikorupcijos komisijos 2013 m. veiklos ataskaita

Varėnos rajono savivaldybės 2013-2015 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita

Varėnos rajono savivaldybės 2010-2012 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2012 metus

Varėnos rajono savivaldybės 2010-2012 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2011 metus

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMOS 
 
2024 „Dėl Renginių organizavimo Varėnos rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2024 „Dėl Varėnos rajono savivaldybės 2024 m. visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos sąmatos patvirtinimo
2024 Dėl Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio Varėnoje nuostatų patvirtinimo 20BB10~1
2024 Dėl Keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais Varėnos rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo.
2024 Dėl šeimos medicinos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimo Varėnos rajono savivaldybėje programos patvirtinimo 2024 Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimotvarkos aprašo patvirtinimo
2024 Dėl Varėnos rajono savivaldybės mokyklinių autobusų naudojimo ir nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo
2024 Mugės „Grybų šventės mugė 2024“ organizatoriaus parinkimo tvarkos aprašas
 
Dėl vietinių rinkliavų nuostatų ir vietinių rinkliavų dydžio patvirtinimo
Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Varėnos rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą nuostatų
Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų
Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Varėnos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų
Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo
Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Varėnos rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų
DĖL MERKINĖS GLOBOS NAMŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR KAINŲ PATVIRTINIMO
DĖL VARĖNOS GLOBOS NAMŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR KAINŲ PATVIRTINIMO
Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Varėnos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO
DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO NEPASITURIENTIEMS GYVENTOJAMS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Dėl Varėnos rajono savivaldybės paramos teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams tvarkos
 

Viešų ir privačių interesų informacija

Viešieji interesai – visuomenės suinteresuotumas, kad asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, visus sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai. Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, taip pat asmuo, pretenduojantis į pareigas valstybinėje tarnyboje, privalo deklaruoti privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikdamas Privačių interesų deklaraciją. 

Teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus, jog pareigūnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus dėl privačių interesų deklaracijos pateikimo, tikslinimo ir papildymo, jis vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinamas. Šis apribojimas nėra laikytinas tarnybine nuobauda tiesiogine prasme, todėl dėl jo taikymo nėra sprendžiama kiekvienoje pažeidimo situacijoje individualiai, kaip dėl tarnybinės nuobaudos. Šis apribojimas yra taikomas privalomai visais nustatytų pažeidimų atvejais, pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą.

Privačių interesų deklaravimo kontrolę vykdo institucijos, kurioje pareigūnas atlieka tarnybą, vadovas arba įgaliotas atstovas, taip pat Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys:

Personalo skyriaus vedėja Ilona Radzevičienė, el. p. ilona.radzeviciene@varena.lt, tel. (8 310) 32 010;

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Aivaras Batūra, el. p. aivaras.batura@varena.lt, tel. (8 310) 33 084.

Aktuali informacija

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Rekomendacijos

Teisės aktai

STT Baneris

  • Jūsų informacija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas dėl jos panaudojimo.
  • Bus užtikrintas asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumas.

Pranešimus apie korupcijos apraiškas Varėnos rajono savivaldybės administracijoje ir siūlymus dėl kovos su korupcija priemonių, prašome teikti el. paštu korupcijos.prevencija@varena.lt

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę Varėnos rajono savivaldybės administracijoje:
 

Vidmantas Kondrackis,

Varėnos rajono savivaldybės administracijos

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistas
tel. (8 310) 31 555
el. p. vidmantas.kondrackis@varena.lt