//Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija 2020-09-17T11:06:24+00:00

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

 

Komisijos pirmininkas – Ąžuolas Kuprys, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys.

Nariai:

Valerija Čiurylienė, Kaniavos seniūnijos Panočių seniūnaitijos seniūnaitė;
Saulius Ivanauskas, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys;
Rasa Kačiurinienė, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narė;
Irena Paleckienė, asociacijos „Gudžių bendruomenė“ valdybos narė;
Juozas Žėkas, Tolkūnų kaimo bendruomenės pirmininkas.

Komisijos sekretorė – Toma Prakopimienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė.
tel. (8 310) 31 800
el.p. toma.prakopimiene@varena.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS POLITIKŲ ELGESIO KODEKSAS
 VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VEIKLOS ETIKOS TAISYKLĖS

Dovanų ar paslaugų priėmimo ir teikimo apribojimai

 • Asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, negali priimti dovanų ar paslaugų arba jas teikti, jeigu tai gali sukelti viešųjų
  ir privačių interesų konfliktą.
 • Šis apribojimas netaikomas asmenims, gavusiems dovanų ar paslaugų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas,
  kurios įprastai yra susijusios su asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtoms
  dovanoms (valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, kalendoriai, knygos ir kitokie informacinio pobūdžio spaudiniai),
  kurių vertė neviršija 30 eurų.
 • Jeigu nurodytos dovanos vertė viršija 30 eurų, ši dovana yra laikoma valstybės ar savivaldybės nuosavybe.
  Tokia dovana įvertinama ir saugoma Vyriausybės nustatyta tvarka.
 • Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, kuris asmeniškai ar per tarpininkus priėmė leidžiamo dydžio dovaną iš fizinio ar
  juridinio asmens ir dėl to gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, vienerius metus negali dalyvauti rengiant,
  svarstant ar priimant sprendimus ar atlikti kitų tarnybinių pareigų dėl šio asmens.

2018 m. korupcijos rizikos analizės išvada

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2016 m.

 Sveikatos apsaugos ministras kviečia naikinti korupciją sveikatos priežiūros įstaigose


Išvada dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo

Dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo

Merkinės globos namų klausimynas

Varėnos globos namų klausimynas


Varėnos rajono savivaldybės 2013-2015 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo savivaldybės administracijoje priemonių įgyvendinimas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

1 priedas

2 priedas

STT išvada dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo

KORUPCIJOS PREVENCIJOS ATMINTINĖ

Lietuvos Respublkios specialiųjų tyrimų tarnybos naujienos

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2019

 • Jūsų informacija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas dėl jos panaudojimo.
 • Bus užtikrintas asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumas.

Pranešimus apie korupcijos apraiškas Varėnos rajono savivaldybės administracijoje ir siūlymus dėl kovos su korupcija priemonių, prašome teikti el. paštu korupcijos.prevencija@varena.lt

Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita

Varėnos rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮVYKDYMO 2017 METAIS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮVYKDYMO 2016 METAIS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

Varėnos rajono savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano įvykdymo 2015 metais ataskaita su išvada ir antikorupcijos komisijos 2015 metų veiklos ataskaita

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano įvykdymo 2014 metais ataskaita su išvada ir antikorupcijos komisijos 2014 metų veiklos ataskaita

Antikorupcijos komisijos 2013 m. veiklos ataskaita

Varėnos rajono savivaldybės 2013-2015 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita

Varėnos rajono savivaldybės 2010-2012 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2012 metus

Varėnos rajono savivaldybės 2013–2015 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

Varėnos rajono savivaldybės 2010-2012 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2011 metus

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Specialiųjų tyrimų tarnyba

Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę Varėnos rajono savivaldybės administracijoje:
 
Toma Prakopimienė

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė
tel. (8 310) 31 800
el.p. toma.prakopimiene@varena.lt