//Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija 2023-03-08T10:15:45+00:00

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

 

Komisijos pirmininkas –  Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys.

Nariai:

Valerija Čiurylienė, Kaniavos seniūnijos Panočių seniūnaitijos seniūnaitė;
Saulius Ivanauskas, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narys;
Rasa Kačiurinienė, Varėnos rajono savivaldybės tarybos narė;
Irena Paleckienė, asociacijos „Gudžių bendruomenė“ valdybos narė;
Juozas Žėkas, Tolkūnų kaimo bendruomenės pirmininkas.

Komisijos sekretorė – Toma Prakopimienė, Varėnos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyr. specialistė.
tel. (8 310) 31 800
el.p. toma.prakopimiene@varena.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS POLITIKŲ ELGESIO KODEKSAS
 VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS

Dovanų ar paslaugų priėmimo ir teikimo apribojimai

 • Asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, negali priimti dovanų ar paslaugų arba jas teikti, jeigu tai gali sukelti viešųjų
  ir privačių interesų konfliktą.
 • Šis apribojimas netaikomas asmenims, gavusiems dovanų ar paslaugų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas,
  kurios įprastai yra susijusios su asmens, dirbančio valstybinėje tarnyboje, pareigomis, taip pat reprezentacijai skirtoms
  dovanoms (valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika, kalendoriai, knygos ir kitokie informacinio pobūdžio spaudiniai),
  kurių vertė neviršija 30 eurų.
 • Jeigu nurodytos dovanos vertė viršija 30 eurų, ši dovana yra laikoma valstybės ar savivaldybės nuosavybe.
  Tokia dovana įvertinama ir saugoma Vyriausybės nustatyta tvarka.
 • Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, kuris asmeniškai ar per tarpininkus priėmė leidžiamo dydžio dovaną iš fizinio ar
  juridinio asmens ir dėl to gali kilti viešųjų ir privačių interesų konfliktas, vienerius metus negali dalyvauti rengiant,
  svarstant ar priimant sprendimus ar atlikti kitų tarnybinių pareigų dėl šio asmens.

2018 m. korupcijos rizikos analizės išvada

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2016 m.

 Sveikatos apsaugos ministras kviečia naikinti korupciją sveikatos priežiūros įstaigose


Išvada dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo

Dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo

Merkinės globos namų klausimynas

Varėnos globos namų klausimynas


Varėnos rajono savivaldybės 2013-2015 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo savivaldybės administracijoje priemonių įgyvendinimas

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

1 priedas

2 priedas

STT išvada dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo

KORUPCIJOS PREVENCIJOS ATMINTINĖ

Lietuvos Respublkios specialiųjų tyrimų tarnybos naujienos

Išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2019

2020 KORUPCIJOS PASIREISKIMO TIKIMYBES NUSTATYMAS

Korupcijos pasireiškimo tikimybės anketos atsakymai

Korupcijos lygio nustatymas lentelė 2020

2021 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

2022 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

2020 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ANTIKORUPCINIO ELGESIO KODEKSAS

STT Baneris

 • Jūsų informacija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas dėl jos panaudojimo.
 • Bus užtikrintas asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumas.

Pranešimus apie korupcijos apraiškas Varėnos rajono savivaldybės administracijoje ir siūlymus dėl kovos su korupcija priemonių, prašome teikti el. paštu korupcijos.prevencija@varena.lt

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2022–2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2022 METAIS ATASKAITA

VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2022–2025 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS

Varėnos rajono savivaldybės 2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita

Varėnos rajono savivaldybės 2018 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita

Varėnos rajono savivaldybės 2019–2021 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮVYKDYMO 2017 METAIS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO ĮVYKDYMO 2016 METAIS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

Varėnos rajono savivaldybės 2016-2018 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano įvykdymo 2015 metais ataskaita su išvada ir antikorupcijos komisijos 2015 metų veiklos ataskaita

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano įvykdymo 2014 metais ataskaita su išvada ir antikorupcijos komisijos 2014 metų veiklos ataskaita

Antikorupcijos komisijos 2013 m. veiklos ataskaita

Varėnos rajono savivaldybės 2013-2015 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita

Varėnos rajono savivaldybės 2010-2012 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2012 metus

Varėnos rajono savivaldybės 2013–2015 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

Varėnos rajono savivaldybės 2010-2012 metų korupcijos prevencijos programos priemonių plano įgyvendinimo ataskaita už 2011 metus

Lietuvos Respublikoje korupcijos prevenciją vykdančios įstaigos:
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Specialiųjų tyrimų tarnyba

TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ ANTIKORUPCINIO VERTINIMO PAŽYMOS 
 
 
Dėl vietinių rinkliavų nuostatų ir vietinių rinkliavų dydžio patvirtinimo
Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Varėnos rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą nuostatų
Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų
Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus Varėnos rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimą nuostatų
Dėl specialiosios tikslinės dotacijos mokymo lėšų dalies, tenkančios savivaldybei, paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo
Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Varėnos rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų
DĖL MERKINĖS GLOBOS NAMŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR KAINŲ PATVIRTINIMO
DĖL VARĖNOS GLOBOS NAMŲ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠO IR KAINŲ PATVIRTINIMO
Dėl mokėjimo už socialines paslaugas Varėnos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo
DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO
DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO NEPASITURIENTIEMS GYVENTOJAMS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
Dėl Varėnos rajono savivaldybės paramos teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams tvarkos 
Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę Varėnos rajono savivaldybės administracijoje:
 

Ilona Radzevičienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Personalo skyriaus vedėja
tel. (8 310) 32 010
ilona.radzeviciene@varena.lt