/Už nuopelnus Varėnos kraštui
Už nuopelnus Varėnos kraštui 2021-03-16T16:29:57+00:00

APDOVANOJIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS ŽENKLU „UŽ NUOPELNUS VARĖNOS KRAŠTUI“ TVARKOS APRAŠAS

Varėnos rajono savivaldybės garbės ženklas „Už nuopelnus Varėnos kraštui“

Apdovanotieji Varėnos rajono savivaldybės garbės ženklu „Už nuopelnus Varėnos kraštui“:

2017 m. liepos 2 d. ženklas įteiktas kunigui Pranciškui Čiviliui.

2017 m. spalio 5 d. ženklas įteiktas mokytojui Vytautui Dunderiui.

2017 m. spalio 10 d. ženklas įteiktas Varėnos rajono savivaldybės tarybos nariui Vytautui Kukliui.

2018 m. vasario 16 d. ženklas įteiktas partizanui Juozui Jakavoniui–Tigrui.

2018 m. spalio 5 d. ženklas įteiktas mokytojai Jaunutai Julijai Kavaliauskienei.

2018 m. spalio 19 d. ženklas įteiktas menininkei Sofijai Vainilaitienei.

2019 m. spalio 4 d. ženklas įteiktas mokytojai Vandai Mockevičienei.

2020 m. sausio 31 d. ženklas įteiktas verslininkui Vytui Valentukevičiui.

2020 m. spalio 8 d. ženklas įteiktas pedagogei Joanai Grigaitienei.