Žemės ūkis 2020-03-10T10:15:11+00:00

Administravimo ir kontrolės taisyklės 3D-897

Išmokos už plotus ir susietoji parama

  • Tiesioginės išmokos ir susietoji parama už deklaruotus plotus   3D-657
  • Susietoji parama mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką 3D-76
  • Susietoji parama už pienines karves  3D-521

Savivaldybės parama žemės ūkiui 

  • Varėnos rajono savivaldybės žemės ūkio rėmimo tvarkos aprašas Nr. DV-1266

Žala padaryta medžiojamų gyvūnų

  • Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodika D1-69/3D-36

Dalies palūkanų kompensavimas ČIA

  • Dėl dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas  3D-997
  • Dėl dalies kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti suteiktus kreditus ir (ar) kredito linijas 3D-179

Afrikinis kiaulių maras

Draudimų kompensavimas

  •        Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas 3D-971
  •        Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas 3D-327

Žemės ūkio technikos apžiūros grafikas  2020 m

Žemės ūkio technikos registravimas, duomenų keitimas, išregistravimas bei techninė apžiūra čia

Melioracijos įstatymas I-323

Melioracijos darbų finansavimo taisyklės 3D-211

Tikslinių dotacijų naudojimas ir atsiskaitymas 3d-486

Valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos darbų ž.ū. paskirties žemėje sąrašas 3D-271

Melioracijos statinių dokumentų pateikimas melioruotos žemės savininkams 3D-228

Prašymas dėl techninių sąlygų išdavimo 3d-673

Žemės ūkio valdos registravimas/registracijos duomenų atnaujinimas/ išregistravimas čia

Svarbu valdų duomenis atnaujinti laiku čia

Ūkininko ūkio įregistravimas, išregistravimas,  pažymėjimo išdavimas 3D-844

Dažnai užduodami klausimai DUK

Inicijuojamas ūkininkų ūkių išregistravimas čia

Pradedantiesiems ūkininkauti patarimai

Dyzeliniai degalai žemės ūkiui  Nr.667   ir   čia

Informacija apie privačios žemės ūkio paskirties žemės įsigijimą valstybės nuosavybėn  VŽF

Nuorodos