Kultūra 2020-10-12T16:29:54+00:00
Adolfo Ramanausko–Vanago premija

Adolfo Ramanausko–Vanago premiją 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsteigė Varėnos rajono savivaldybės taryba. Ji įsteigta pagerbiant legendinį Pietų Lietuvos partizanų vadą, kuris savo partizaninės kovos kelią pradėjo ir didžiąją jo dalį praėjo Varėnos krašte. Premija skiriama kiekvienais metais siekiant skatinti Lietuvos visuomenę puoselėti Lietuvos laisvės idėją, branginti ir įamžinti  kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, puoselėjančias ir ugdančias visuomenės pilietiškumą. Premija bus skiriama asmenims, labiausiai pasižymėjusiems už iniciatyvas ieškant ir atrandant partizanų žuvimo, palaidojimo vietas; už profesionalius sprendimus įamžinant partizanų atminimą; už jaunų žmonių patriotizmo ir pilietiškumo skatinimą ir rėmimą; už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią Lietuvos pilietiškumą ir patriotizmą, tautiškumą ir dvasines vertybes; už sukurtus literatūros, dailės, muzikos, teatro, kino kūrinius, skatinančius visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę, istorinę atmintį, skiepijančius meilę ir ištikimybę Lietuvai.

ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS NUOSTATAI.

Laureatų sąrašą galite rasti čia.

„Sidabrinės bitės“ nominacija
1996 m. Varėnos kultūros ir meno taryba  įsteigė Varėnos r. kultūrai nusipelniusių žmonių apdovanojimą „Sidabrinės bitės“ ženklu.  Apdovanojimo tikslas  – skatinti aktyvius kultūros veikėjus Varėnos rajone, sudaryti vienodas darbo sąlygas visuomeniniams ir etatiniams kultūros darbuotojams.

1998 m. įsteigta Varėnos rajono savivaldybės „Sidabrinės bitės“ premija.

Laureatų sąrašą galite rasti čia.

„SIDABRINĖS BITĖS“ PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI

„Aukso paukštės“ nominacija
 1999 m. Lietuvos liaudies kultūros centras ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondas įsteigė metų nominacijas „Aukso paukštė“ geriausiems mėgėjų meno kolektyvams ir jų vadovams. Tai aukščiausias mėgėjų meno apdovanojimas Lietuvoje. „Aukso paukštės“ apdovanojimais siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į mėgėjų meninę kūrybą, jos reikšmę krašto kultūrai, išryškinti ir viešai pristatyti bei pagerbti geriausius metų chorus, folkloro ir šokių ansamblius, teatrus, liaudiškos muzikos kapelas, liaudies muzikos ir pučiamųjų instrumentų orkestrus, jų vadovus, tautinei kultūrai nusipelniusias asmenybes. Apdovanojimai rengiami kiekvienais metais kovo–balandžio mėnesiais.
Laureatų sąrašą galite rasti čia.
Martyno Vainilaičio premija
Premija įsteigta 2010 m. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Martyno Vainilaičio premija skiriama už mitologinę temą literatūroje (poezijoje, prozoje, dramaturgijoje, vaikų literatūroje) per praėjusius dvejus metus. Laureatui įteikiamas diplomas ir premija.
Laureatų sąrašą galite rasti čia.
Anzelmo Matučio premija
Poetas Anzelmas Matutis (1923-1985) rašyti pradėjo vos sulaukęs šešiolikos, per penkiasdešimt kūrybinio darbo metų savo plunksną paskyrė vien vaikų poezijai. Sukūrė poetinį vaikų gyvenimo, jų rūpesčių, svajonių, artimų ryšių su žmonėmis ir gamta metraštį, kuris sudėtas į 32 eilėraščių rinkinius. Sulaukė mažųjų skaitytojų meilės, suaugusiųjų pripažinimo. Rinktinė „Margaspalvė genio kalvė“ apdovanota tarptautiniu H. K. Anderseno diplomu. Jausdamas didelę meilę gamtai, išbraidė daugybę Dzūkijos miškų, kol Gudų girioje prie Uosupio ir Ūlos upelių santakos pastatė tikrą pasakų namelį, kurį pavadino Dreve. Čia poetas praleisdavo ilgus mėnesius – rami miškų aplinka tarsi pati diktavo eilėraščius. Drevėje gyvas poeto atminimas. Kas antri metai šurmuliuoja „Poezijos pavasarėlis“, kurio metu įteikiama Anzelmo Matučio premija.

Anzelmo Matučio premijos laureatų sąrašas.doc

2020 m. spalio 14 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdžiuose numatoma svarstyti:

<…>;

 1. Liškiavos akmens, vad. Viedzmos, Raganos akmeniu (3661), Varėnos r. sav., Merkinės sen., Liškiavos k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimą;
 2. Radyščiaus piliakalnio su gyvenviete (22961), Varėnos r. sav., Merkinės sen., Papiškių k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimą;
 3. Dubaklonio, Pamerkinės senovės gyvenvietės (3662), Varėnos r. sav., Merkinės sen., Dubaklonio k., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo klausimą;

<..>.

Posėdis vyks Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos, Vilniaus m., Šnipiškių g. 3, III a., 303 kab. (salėje), 13 val.

Daugiau informacijos suteiks Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vyr. specialistė Augustina Kurilienė, tel. nr. (8 5) 273 11 01.

Kultūros paveldas – per kelias kartas perimtos etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu svarbios kultūros vertybės. Kultūros paveldas skirstomas į materialųjį ir nematerialųjį paveldą. Kultūros paveldo samprata klostėsi šimtmečius. Ilgą laiką kultūros paveldu laikyti pavieniai architektūros, dailės, archeologijos ir istorijos paminklai. Nuo XX a. antrosios pusės kultūros paveldą imta traktuoti kaip kultūrinės ir gamtinės aplinkos visumą.  Kultūros paveldas – per kelias kartas perimtos etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu svarbios kultūros vertybės. Kultūros paveldas skirstomas į materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

1972 m. UNESCO priimtoje Pasaulinio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencijoje skelbiama, kad kiekvienos tautos paveldas yra visų tautų paveldas, kurį būtina pažinti ir saugoti. Konvenciją ratifikavo ar prie jos prisijungė 193 valstybės, Lietuva – 1992 m. Reikšmingiausius kultūros paveldo objektus Pasaulio paveldo komitetas skelbia pasaulio paveldo paminklais.

Lietuvos valstybės Kultūros vertybių registre įregistruota virš 25 400 nekilnojamojo kultūros paveldo objektų. Šis registras nuolat tikslinamas ir pildomas naujais objektais. Varėnos rajone yra daugiau kaip 460 objektų.

KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ GALITE RASTI ČIA

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS ĮSTATYMAS

INFORMUOJAME, KAD KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS, PLANUODAMAS KULTŪROS PAVELDO APSKAITĄ, SUDARĖ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ, KURIEMS BUS RENGIAMA APSKAITOS DOKUMENTACIJA IR TIKSLINAMI DUOMENYS KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRE 2019 M., SĄRAŠUS: Sąrašas Nr.1 Sąrašas Nr. 2 Sąrašas Nr.3 Sąrašas Nr.4.

ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO IR PULKININKO LEITENANTO JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO VADAVIETĖS INDIVIDUALUS APSAUGOS REGLAMENTAS IR JO TVIRTINIMO AKTAS

Dainavos apygardos partizanų atminimo įamžinimo Lietuvos partizanų ir jų rėmėjų memorialiniame komplekse – “Merkinės kryžių kalnelyje” ir jo prieigose idėjos konkurso nugalėtojų projektas “Atminties ratas”

Pažintinis maršrutas „Dainavos apygardos partizanų kovų keliais“

KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ KLAUSIMAIS KONSULTUOJA:

Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Korocejus

Tel. (8 310) 32 014, el. p.: saulius.korocejus@varena.lt

AKTUALŪS DOKUMENTAI:

 1. RENGINIŲ ORGANIZAVIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKA
 2. Prašymas leisti organizuoti renginį

KULTŪROS SRITIES VEIKLOS DOKUMENTAI:

 1. Kultūros ir sporto skyriaus 2018 m. veiklos ataskaita
 2. Kultūros ir sporto skyriaus 2019 m. veiklos ataskaita
                                                                                                                                                                                                                                            

LEIDINIŲ LEIDYBOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO DOKUMENTAI

 1. Taisyklės
 2. Paraiškos forma
 3. Sutartis ir sąmatos forma
 4. LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2020 M. LEIDINIŲ LEIDYBAI FINANSUOTI

KULTŪROS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO KONKURSO DOKUMENTAI

 1. Taisyklės ir paraiška
 2. Sutartis ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas dokumentai
 3. 2020 m. kovo 9 d. direktoriaus įsakymas Nr. DV-183, dėl Išlaidų sąmatos formos ir Išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos formos išdėstymo nauja redakcija
 4. LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2020 M. KULTŪROS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI