Kultūra 2024-06-20T11:02:14+00:00
Adolfo Ramanausko–Vanago premija

Adolfo Ramanausko–Vanago premiją 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsteigė Varėnos rajono savivaldybės taryba. Ji įsteigta pagerbiant legendinį Pietų Lietuvos partizanų vadą, kuris savo partizaninės kovos kelią pradėjo ir didžiąją jo dalį praėjo Varėnos krašte. Premija skiriama kiekvienais metais siekiant skatinti Lietuvos visuomenę puoselėti Lietuvos laisvės idėją, branginti ir įamžinti  kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, puoselėjančias ir ugdančias visuomenės pilietiškumą. Premija bus skiriama asmenims, labiausiai pasižymėjusiems už iniciatyvas ieškant ir atrandant partizanų žuvimo, palaidojimo vietas; už profesionalius sprendimus įamžinant partizanų atminimą; už jaunų žmonių patriotizmo ir pilietiškumo skatinimą ir rėmimą; už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią Lietuvos pilietiškumą ir patriotizmą, tautiškumą ir dvasines vertybes; už sukurtus literatūros, dailės, muzikos, teatro, kino kūrinius, skatinančius visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę, istorinę atmintį, skiepijančius meilę ir ištikimybę Lietuvai.

ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO PREMIJOS NUOSTATAI.

Laureatų sąrašą galite rasti čia.

„Sidabrinės bitės“ nominacija
Bite Nauja 300x169
1996 m. Varėnos kultūros ir meno taryba  įsteigė Varėnos r. kultūrai nusipelniusių žmonių apdovanojimą „Sidabrinės bitės“ ženklu.  Apdovanojimo tikslas  – skatinti aktyvius kultūros veikėjus Varėnos rajone, sudaryti vienodas darbo sąlygas visuomeniniams ir etatiniams kultūros darbuotojams.

1998 m. įsteigta Varėnos rajono savivaldybės „Sidabrinės bitės“ premija.

Laureatų sąrašą galite rasti čia..

„SIDABRINĖS BITĖS“ PREMIJŲ SKYRIMO NUOSTATAI

„Aukso paukštės“ nominacija
 1999 m. Lietuvos liaudies kultūros centras ir Pasaulio lietuvių dainų šventės fondas įsteigė metų nominacijas „Aukso paukštė“ geriausiems mėgėjų meno kolektyvams ir jų vadovams. Tai aukščiausias mėgėjų meno apdovanojimas Lietuvoje. „Aukso paukštės“ apdovanojimais siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į mėgėjų meninę kūrybą, jos reikšmę krašto kultūrai, išryškinti ir viešai pristatyti bei pagerbti geriausius metų chorus, folkloro ir šokių ansamblius, teatrus, liaudiškos muzikos kapelas, liaudies muzikos ir pučiamųjų instrumentų orkestrus, jų vadovus, tautinei kultūrai nusipelniusias asmenybes. Apdovanojimai rengiami kiekvienais metais kovo–balandžio mėnesiais.
Laureatų sąrašą galite rasti čia.
Martyno Vainilaičio premija
Vainilaitis
Premija įsteigta 2010 m. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Martyno Vainilaičio premija skiriama už mitologinę temą literatūroje (poezijoje, prozoje, dramaturgijoje, vaikų literatūroje) per praėjusius dvejus metus. Laureatui įteikiamas diplomas ir premija.
Laureatų sąrašą galite rasti čia.
Anzelmo Matučio premija
Matutis 196x300
 Poetas Anzelmas Matutis (1923-1985) rašyti pradėjo vos sulaukęs šešiolikos, per penkiasdešimt kūrybinio darbo metų savo plunksną paskyrė vien vaikų poezijai. Sukūrė poetinį vaikų gyvenimo, jų rūpesčių, svajonių, artimų ryšių su žmonėmis ir gamta metraštį, kuris sudėtas į 32 eilėraščių rinkinius. Sulaukė mažųjų skaitytojų meilės, suaugusiųjų pripažinimo. Rinktinė „Margaspalvė genio kalvė“ apdovanota tarptautiniu H. K. Anderseno diplomu. Jausdamas didelę meilę gamtai, išbraidė daugybę Dzūkijos miškų, kol Gudų girioje prie Uosupio ir Ūlos upelių santakos pastatė tikrą pasakų namelį, kurį pavadino Dreve. Čia poetas praleisdavo ilgus mėnesius – rami miškų aplinka tarsi pati diktavo eilėraščius. Drevėje gyvas poeto atminimas. Kas antri metai šurmuliuoja „Poezijos pavasarėlis“, kurio metu įteikiama Anzelmo Matučio premija.

Laureatų sąrašą galite rasti čia.

Kultūros paveldas – per kelias kartas perimtos etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu svarbios kultūros vertybės. Kultūros paveldas skirstomas į materialųjį ir nematerialųjį paveldą. Kultūros paveldo samprata klostėsi šimtmečius. Ilgą laiką kultūros paveldu laikyti pavieniai architektūros, dailės, archeologijos ir istorijos paminklai. Nuo XX a. antrosios pusės kultūros paveldą imta traktuoti kaip kultūrinės ir gamtinės aplinkos visumą.  Kultūros paveldas – per kelias kartas perimtos etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu svarbios kultūros vertybės. Kultūros paveldas skirstomas į materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

1972 m. UNESCO priimtoje Pasaulinio kultūros ir gamtos paveldo globos konvencijoje skelbiama, kad kiekvienos tautos paveldas yra visų tautų paveldas, kurį būtina pažinti ir saugoti. Konvenciją ratifikavo ar prie jos prisijungė 193 valstybės, Lietuva – 1992 m. Reikšmingiausius kultūros paveldo objektus Pasaulio paveldo komitetas skelbia pasaulio paveldo paminklais.

Lietuvos valstybės Kultūros vertybių registre įregistruota virš 25 400 nekilnojamojo kultūros paveldo objektų. Šis registras nuolat tikslinamas ir pildomas naujais objektais. Varėnos rajone yra daugiau kaip 480 objektų.

2024 m. birželio 10 d. 13 val. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos penktosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuotoliniame posėdyje numatoma svarstyti:

<…>

 1. Dainavo apygardos Merkio rinktinės vado adjutanto ir būrio vado Vinco Ivanausko – Gegučio kautynių ir žūties vietos (u. k. 47082), Varėnos r. sav., Merkinės sen., Milioniškių k., nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos suteikimo.

<…>

Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 13 val.

Rasa Visockaitė

Vyriausioji specialistė

Apskaitos, inventorizavimo ir registro skyrius Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Tel.nr. 866654779, el. p. rasa.visockaite@kpd.lt

Su Akto projektu galima susipažinti: https://dangulys.kpd.lt/index.php/s/yzAEobMAB4aNA2Y

KULTŪROS VERTYBIŲ REGISTRĄ GALITE RASTI ČIA

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS ĮSTATYMAS

Nekilnojamųjų kultūros vertybių, kurioms Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniai skyriai 2023 m. rengs apskaitos dokumentaciją, planas

Kultūros paveldo centro 2023 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planas

Lietuvos partizanų ir jų rėmėjų memorialinio komplekso individualus apsaugos reglamentas

Lietuvos partizanų ir rėmėjų memorialinio komplekso Lietuvos partizanų ir jų rėmėjų kapų individualus apsaugos reglamentas

Lietuvos partizanų ir rėmėjų memorialinio komplekso koplyčios individualus apsaugos reglamentas

ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO IR PULKININKO LEITENANTO JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO VADAVIETĖS INDIVIDUALUS APSAUGOS REGLAMENTAS IR JO TVIRTINIMO AKTAS

Vanago Vadavietė Kasčiūnuose 300x192

NAMO, VAD. VAZOS (u.k. 11323) INDIVIDUALUS APSAUGOS REGLAMENTAS

Dainavos apygardos partizanų vadavietės (unikalus kodas 27575)Varėnos rajono sav., Merkinės sen., Vilkiautinio k., individualus apsaugos reglamentas

Dainavos apygardos partizanų atminimo įamžinimo Lietuvos partizanų ir jų rėmėjų memorialiniame komplekse – “Merkinės kryžių kalnelyje” ir jo prieigose idėjos konkurso nugalėtojų projektas “Atminties ratas”

Pažintinis maršrutas „Dainavos apygardos partizanų kovų keliais“

KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ KLAUSIMAIS KONSULTUOJA:

Kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Korocejus

Tel. (8 310) 32 014, el. p.: saulius.korocejus@varena.lt

Nematerialus kultūros paveldas – KAS TAI?

Dzuke Grybautoja 300x300

(LNKC nuotr. „Dzūkė grybautoja“)

Remiantis UNESCO nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija, nematerialus kultūros paveldas yra ilgainiui nusistovėjusi veikla, vaizdai, išraiškos formos, žinios, įgūdžiai, taip pat su jais susijusios priemonės, objektai, žmogaus veiklos produktai ir su jais susijusios kultūros erdvės, kuriuos bendruomenės, grupės ir kai kuriais atvejais pavieniai žmonės pripažįsta savo kultūros paveldo dalimi. Šį nematerialų kultūros paveldą, perduodamą iš kartos į kartą, bendruomenės ir grupės nuolat atkuria reaguodamos į savo aplinką, į sąveiką su gamta ir savo istorija, ir jis joms teikia tapatybės ir tęstinumo pojūtį, taip skatindamas pagarbą kultūrų įvairovei ir žmogaus kūrybingumui. Šioje Konvencijoje aptariamas tik toks nematerialus kultūros paveldas, kuris yra suderinamas su esamais tarptautiniais žmogaus teisių dokumentais, taip pat su bendruomenių, grupių ir žmonių savitarpio pagarbos ir tvarios plėtros reikalavimais.

Itin svarbią vietą nematerialaus kultūros paveldo apsaugoje užima etninės kultūros apsauga ir tęstinumas.

Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos politiką ir valstybinį administravimą įgyvendina, etninės kultūros ir mėgėjų meno veiklą organizuoja bei metodiškai jai vadovauja, dainų šventes rengia Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

__________________________________

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. DV-375 patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado nuostatai  (toliau – Nuostatai).

Nuostatai reglamentuoja Savivaldybės Sąvado sudarymo tvarką. Sąvadas – viena iš Lietuvos ir Varėnos rajono etninės kultūros plėtros politikos įgyvendinimo priemonių − Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sisteminiai sąrašai su surinktais ir nuolat atnaujinamais dabarties ir praeities duomenimis: aprašymais, vaizdo ir garso medžiaga. Tai vienas iš būdų aktualizuoti dvasinio tautos kultūros paveldo reikšmę, kuris dėl ypatingo trapumo ir spartaus nykimo reikalauja sutelkti visas įmanomas priemones vertybėms išsaugoti.

Su Nuostatais susipažinti galite čia.

__________________________________

Vertybės, įtrauktos į Varėnos rajono savivaldybės nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą:

 1. Balanų, statinių (štankietų) skaldymo tradicija.
 2. Velykų kiaušiniavimo tradicija Varėnos krašte.

Tankietai 198x300 Kiausiniavimas 300x201

(Ž. Morkvėno pateiktos nuotr.)

AKTUALŪS DOKUMENTAI:

 1. RENGINIŲ ORGANIZAVIMO VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKA
 2. Prašymas leisti organizuoti renginį
 3. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

KULTŪROS SRITIES VEIKLOS DOKUMENTAI:

 1. Kultūros ir sporto skyriaus 2021 m. veiklos ataskaita
 2. Kultūros ir sporto skyriaus 2022 m. veiklos ataskaita
 3. Kultūros ir sporto skyriaus 2023 m. veiklos ataskaita
                                                                                                                                                                                                                                            

LEIDINIŲ LEIDYBOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO DOKUMENTAI

 1. Tvarkos aprašas
 2. Paraiškos forma
 3. Sutarties ir išlaidų sąmatos forma
 4. LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2024 M. LEIDINIŲ LEIDYBAI FINANSUOTI

KULTŪROS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO KONKURSO DOKUMENTAI

 1. Tvarkos aprašas
 2. Paraiškos forma
 3. Sutartis ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas dokumentai
 4. LĖŠŲ PASKIRSTYMAS 2024 M. KULTŪROS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI