/Bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų teikėjo atranka
2023 m. sausio 13 d.

Bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų teikėjo atranka

Varėnos rajono savivaldybės administracija, įgyvendindama Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo 17 ir 20 p. skelbia bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo, atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti bendruomeninius šeimos namus ir kompleksinių paslaugų teikėją Varėnos rajono savivaldybės gyventojams.

Tikslinė grupė – Varėnos rajone gyvenantys asmenys (šeimos), kuriems reikalingos kompleksiškai teikiamos paslaugos.

Kompleksinių paslaugų šeimai sudėtis susideda bent iš 2 nurodytų paslaugų :

 1. individualių ir (ar) grupinių konsultacijų organizavimas ir teikimas asmenims, patiriantiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
 2. savitarpio pagalbos grupių organizavimas ir užsiėmimų vedimas asmenims, patyrusiems sunkumų asmeniniame gyvenime ir (ar) šeimoje;
 3. socialinių įgūdžių grupių vaikams ir paaugliams organizavimas ir užsiėmimų vedimas – vaikų ir paauglių gyvenime reikalingų įvairius socialinius įgūdžius, nuostatas ugdančių užsiėmimų organizavimas ir vedimas.
 4. tėvystės mokymų organizavimas ir teikimas – paslaugos, teikiamos šeimoms, norinčioms įgyti tėvystės įgūdžių ir (ar) juos patobulinti, siekiant išugdyti geriausias tėvų ir vaikų savybes ir padėti jiems atskleisti savo gebėjimus ir galimybes;
 5. šeimos mediacija – taikinamojo tarpininkavimo paslauga, teikiama neteisminių civilinių ginčų laikotarpiu, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai;
 6. šeimos konsultavimas asmens (šeimos) namuose – konsultacijos asmens (šeimos) namuose (gyvenamojoje vietoje), gimus kūdikiui, nustačius neįgalumą ir (ar) specialiuosius poreikius asmeniui ir  kt.;
 7. pavėžėjimo paslauga asmenims (šeimoms), gaunantiems kompleksines paslaugas. Jei nėra galimybių naudotis viešuoju transportu (viešojo transporto nėra arba jis yra, bet neužtikrinama, kad paslaugų gavėjas laiku atvyks į paslaugų teikimo vietą ir dėl to jam negalės būti suteiktos numatytos apimties paslaugos) ar asmeniniu transportu;
 8. vaikų priežiūros paslauga teikiama tuo pačiu metu, kai tėvams teikiamos kitos kompleksinės paslaugos, ji gali būti teikiama ne ilgiau kaip 4 val. per dieną visiems tėvams (įtėviams, globėjams).

 

Paraiškas gali teikti:

 • nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
 • viešieji ir privatieji juridiniai asmenys;
 • fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą.

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro rekomendacijas, prioritetas teikiamas nevyriausybinėms organizacijoms.

Kviečiame teikti paraiškas organizacijas, kurios atitinka šiuos būtinuosius reikalavimus:

 • turi kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo patirties;
 • bendruomeninių šeimos namų funkcijų ir kompleksinių paslaugų šeimai vykdymui darbuotojai turi tinkamą kvalifikaciją ir patirtį.

Paraiška ir jos priedai turi būti pateikti iki 2023 m. sausio 27 d. 12 val.
Kontaktiniai asmenys: Vesta Čaplikaitė el. p. vesta.caplikaite@varena.lt, tel. 8 310 31 802 ir Aistė Šiškevičienė el. p. aiste.siskeviciene@varena.lt, tel. 8 310 31 990.

Paraiška dalyvauti atrankoje

Teisės aktai:

 1. Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 2. Bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų teikėjo atrankos tvarkos aprašas patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-11 įsakymu Nr. DV-46 „Dėl bendruomeninių šeimos namų ir kompleksinių paslaugų teikėjo atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo ir komisijos sudarymo“.

 

Socialinės paramos skyriaus informacija

2023-01-13T11:53:57+00:00