/Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo parama
2021 m. gruodžio 1 d.

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo parama

Socialinės paramos skyrius primena, kad Varėnos rajono gyventojai gali teikti prašymus dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims paramos maisto produktais ir higienos prekėmis 2022 metams.

Prašymai priimami nuo gruodžio 1 d.

Parama skiriama Varėnos rajone gyvenantiems asmenims, kai vieno gyvenančio asmens ar bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio (220.5 Eur).

Vadovaujantis Paramos maisto produktais teikimo Varėnos rajono savivaldybės gyventojams iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tvarkos aprašu patvirtintu Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-17 įsakymu Nr. DV-54 „Dėl Paramos maisto produktais teikimo Varėnos rajono savivaldybės gyventojams iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Išimties tvarka Parama skiriama, kai bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam nariui (vienam gyvenančiam asmeniui) viršija 1,5 VRP (235,5 Eur) dydį, bet neviršija 2,2 VRP (345,4  Eur) dydžių per mėnesį, kai:

  • kai bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo augina tris ir daugiau vaikų;
  • kai bendrai gyvenantys asmenys (ar bent vienas iš jų) arba vienas gyvenantis asmuo yra neįgalūs;
  • asmeniui, vienam auginančiam vaiką (-us), kai kitas iš tėvų – miręs;
  • ligos atveju;
  • skurdo, nedarbo atvejais;
  • kitais atvejais, įtakojančiais asmens (šeimos) materialinę padėtį (gaisro, stichinių nelaimių ir kt.).

Prašymus dėl paramos Varėnos miesto gyventojai gali pateikti Socialinės paramos skyriuje, tel. registracijai 8 310 53 627.

Seniūnijų gyventojai prašymus teikia pagal gyvenamąją vietą seniūnijose.

 

Kreipdamasis dėl paramos, pareiškėjas turi pateikti:

  • prašymą (pildomas vietoje);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • dokumentus apie gautas pajamas per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi.

 

Socialinės paramos skyriaus informacija

2023-11-21T16:46:20+00:00