/Informavimas apie LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytą teritoriją, nustatytą tenkinant viešąjį interesą, joje taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teisę kreiptis dėl kompensacijos išmokėjimo
2022 m. liepos 5 d.

Informavimas apie LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytą teritoriją, nustatytą tenkinant viešąjį interesą, joje taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ir teisę kreiptis dėl kompensacijos išmokėjimo

UAB „Kelprojektas“ ir AB „Litgrid“ 2020 m. spalio 21 d. sudarė paslaugų pirkimo–pardavimo sutartį, pagal kurią UAB „Kelprojektas“ įsipareigojo parengti Naujos 110 kV EPL Griškonys–Varėna statyba inžinerinės infrastruktūros vystymo panp, SPAV, PAV dokumentų rengimo ir servitutų bei specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo paslaugas. Vykdant sutarties įsipareigojimus ir vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo, patvirtinto 2019 m. birželio 6 d. LR Seimo nutarimu Nr. XIII–2133, 11 straipsnio 4 dalimi, skelbiame informaciją apie sklypams taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas pagal patvirtintą 110 kV elektros perdavimo linijos Griškonys–Varėna, esančios Varėnos rajono savivaldybės teritorijoje, inžinerinės infrastruktūros vystymo planą.

Informacija apie sklypams taikytinas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .
2022-07-05T11:52:44+00:00