/Inicijuojami Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos pakeitimai
2019 m. birželio 5 d.

Inicijuojami Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos pakeitimai

Varėnos miesto VVG valdyba š. m. gegužės 30 d. priėmė sprendimą inicijuoti Varėnos miesto 2016-2020 m. vietos plėtros strategijos pakeitimus.

Pagrindiniai pokyčiai:

  • Didinamas finansavimas Strategijos administravimui 6 406,39 Eur, perkeliant šias lėšas iš 1.1.1. veiksmo.
  • Tikslinamas Strategijos finansinis planas atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjai savanorišku darbu prie projektų prisideda didesne suma negu numatyta ir savivaldybės lėšų poreikis yra mažesnis nei planuota.
  • Numatomas papildomas kvietimas projektiniam pasiūlymas teikti (2019 m. rugsėjo mėn.).

Strategijos lyginamąjį variantą galite rasti čia (pakeitimai pažymėti raudonai, perbrauktas tekstas – keičiama informacija ir duomenys).

Varėnos miesto gyventojai kviečiami teikti savo pasiūlymus ir pastabas dėl pakeitimų iki 2019 m. birželio 21 d. e. paštu adomas.t@gmail.com arba tel. 8685 717 17.

Varėnos miesto VVG inf.

2019-06-28T10:13:52+00:00