/Kaniavos seniūnijos Dubičių seniūnaitijos seniūnaičių rinkimų rezultatai
2019 m. spalio 22 d.

Kaniavos seniūnijos Dubičių seniūnaitijos seniūnaičių rinkimų rezultatai

Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymu

patvirtinti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kaniavos seniūnijos Dubičių seniūnaitijos seniūnaičių rinkimų rezultatai:

Eil. Nr. Seniūnaitijos pavadinimas Išrinkto seniūnaičio vardas, pavardė Išrinkto seniūnaičio gyvenamoji vieta
KANIAVOS SENIŪNIJA
1. Dubičių seniūnaitija Regina Bimbirienė Dubičių k.
Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .
2019-10-22T20:37:35+00:00