/Paskelbtas naujas kvietimas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus
2019 m. rugsėjo 13 d.

Paskelbtas naujas kvietimas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti). Kviečiame iki rugsėjo 30 d. visus suinteresuotus daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus, bendrojo naudojimo objektų valdytojus (daugiabučių namų savininkų bendrijas, jungtinės veiklos sutarties dalyvius), pageidaujančius atnaujinti (modernizuoti) savo daugiabutį namą, kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administraciją ir siūlyti atnaujinti daugiabutį namą. Butų savininkus, kurių bendrojo naudojimo objektams yra paskirtas administratorius, prašome kreiptis į šias paslaugas teikiančią įmonę su prašymu organizuoti susirinkimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo).

Varėnos rajono savivaldybės administracija sudarys numatomų atnaujinti daugiabučių namų sąrašą ir organizuos į šį sąrašą patekusių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų parengimą arba koregavimą. Įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimui) projektus valstybės parama teikiama šiomis sąlygomis:

  1. energinį efektyvumą didinančių priemonių (nustatytų Vyriausybės) įgyvendinimas kompensuojamas 30 procentų investicijų.
  2. atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies (investicijų plano, techninio darbo projekto) parengimas apmokamas arba kompensuojamas 100 procentų išlaidų;
  3. statybos techninės priežiūros vykdymas apmokamas arba kompensuojamas 100 procentų išlaidų;
  4. daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimas apmokamas arba kompensuojamas 100 procentų išlaidų.

Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Turto valdymo skyrių, tel. (8 310 318 03) el. p. vytautas.ciurlevicius@varena.lt .

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

2019-09-13T08:01:33+00:00