/Paskelbtas naujas kvietimas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus
2018 m. rugpjūčio 10 d.

Paskelbtas naujas kvietimas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti). Kviečiame visus suinteresuotus daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkus, bendrojo naudojimo objektų valdytojus (daugiabučių namų savininkų bendrijas, jungtinės veiklos sutarties dalyvius), pageidaujančius atnaujinti (modernizuoti) savo daugiabutį namą, kreiptis į Varėnos rajono savivaldybės administraciją ir siūlyti atnaujinti daugiabutį namą. Butų savininkus, kurių bendrojo naudojimo objektams yra paskirtas administratorius, siūlome kreiptis šias paslaugas teikiančią įmonę su prašymu organizuoti susirinkimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo). Informaciją apie pageidavimą atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą prašome pateikti iki rugpjūčio 20 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija sudarys numatomų atnaujinti daugiabučių namų sąrašą ir organizuos į šį sąrašą patekusių daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų parengimą arba koregavimą. Įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimui) projektus valstybės parama teikiama šiomis sąlygomis:

  1. Energinį efektyvumą didinančių priemonių (nustatytų Vyriausybės) įgyvendinimas – kompensuojama 30 procentų investicijų.
  2. Atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies (investicijų plano, techninio darbo projekto) parengimas – apmokama arba kompensuojama 100 procentų išlaidų;
  3. Statybos techninės priežiūros vykdymas – apmokama arba kompensuojama 100 procentų išlaidų;
  4. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimas – apmokama arba kompensuojama 100 procentų išlaidų;

Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į Turto valdymo skyrių, tel. (8 310) 31 803, el. p. vytautas.ciurlevicius@varena.lt.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos informacija

2018-08-10T15:30:52+00:00