/Patvirtinti III kvietimo vietos veiklos projektai
2019 m. gegužės 31 d.

Patvirtinti III kvietimo vietos veiklos projektai

Prie jau įgyvendinamų 11 Varėnos miesto vietos veiklos projektų nuo rudens bus pradėti įgyvendinti dar penki nauji. Varėnos miesto VVG valdyba š. m. gegužės 30 d. patvirtino keturis naujus projektus socialinėms paslaugoms gerinti ir plėsti, vieną – naujų profesinių įgūdžių suteikimui. Sulig trečiuoju vietos veiklos projektų sąrašu Varėnos miesto VVG jau išdalino beveik 90 proc. visų vietos veiklos projektams įgyvendinti skirtų lėšų.

Varėnos miesto VVG patvirtino ir teikia finansavimo paraiškas Europos socialinio fondo agentūrai teikti šiuos pareiškėjus ir projektus:

  1. Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos projektas „Įsijunk meną“ (Switch on art) (projekto biudžetas – 19 345 Eur, prašomas skirti finansavimas – 17 847 Eur);
  2. Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželio projektas „Socialinės rizikos vaikų ir jų šeimų bendruomeniškumo ugdymas pasitelkiant menus“ (projekto biudžetas – 13 671,72 Eur, prašomas skirti finansavimas 11 380,82 Eur);
  3. Varėnos specialioji mokyklos projektas „Mes kartu – jėga“ (projekto biudžetas – 10 476,23 Eur, prašomas skirti finansavimas – 9 228,23 Eur);
  4. Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželio projektas „Vaivorykštiniai jungčių tiltai“ (projekto biudžetas – 21 000,00 Eur, prašomas skirti finansavimas – 19 424,78 Eur);
  5. Varėnos technologijos ir verslo mokyklos projektas „Maisto ruošimo (pobūviams ir furšetams) paslaugų teikėjo kompetencijų suteikimas ekonomiškai neaktyviems Varėnos miesto gyventojams“ (projekto biudžetas 10 114,50 Eur, prašomas skirti finansavimas – 9 162,60 Eur).

Varėnos J. Čiurlionytės menų mokykla projektu metu ketina sukurti stiklo studiją. Projekto metu ketinama įsigyti reikiamas priemones ir organizuoti meninius užsiėmimus meninių produktų iš stiklo kūrimui, interpretuojant M. K. Čiurlionio kūrybą. Į projektą ketinama įtraukti vaikus iš daugiavaikių, nepasiturinčių, socialinės rizikos bei kitos socialinę atskirtį patiriančių šeimų narius.  Pareiškėjo teigimu, stiklo studijos ypatumas būtų ir tai, jog ši medžiaga ypač tinkama naudoti komandiniam kūrybiniam darbui ir procesui, o asmenims, neturintiems meninio išsilavinimo, tokios meninės raiškos priemonės, su kuriomis būtų lengva dirbti ir būtų gana greitai pasiekiamas veiklos rezultatas – t.y. pagaminamas gaminys, tiktų labiausiai. Tai unikalus, Lietuvoje analogų neturintis projektas.

Varėnos „Pasakos“ vaikų lopšelis-darželis vaikams iš socialinės rizikos šeimų, specialiųjų poreikių vaikams, daugiavaikių šeimų vaikams projekto metu ketina organizuoti meninius-kūrybinius veiklas,  įsigyti muzikos įrangą bei susiremontuoti salę, kurioje vyktų užsiėmimai. Planuojama organizuoti terapinius piešimo ant vandens, tapybos užsiėmimus, molio terapinius užsiėmimus, organizuoti sociokultūrines išvykas.

Varėnos specialioji mokykla kartu su aktyvaus laisvalaikio klubu „Juostandis“ ketina užsiimti vaikų, turinčių specialiųjų poveikio, platesne integracija į visuomenę ir plėsti jiems užsiėmimų spektrą.

Numatoma mokyti vaikus  ir jų šeimas maitintis ir pasigaminti maistą atsižvelgiant į sveikos gyvensenos principus, stiprinti jų fizines galias, suteikti

psichologo konsultacijas. Vaikams sporto užsiėmimus organizuotų klubas „Juostandis“, o tam jis įsigis reikiamų mokymo priemonių. Planuojama organizuoti renginį vietos bendruomenei, kuriame mokiniai, savanoriai ir jų tėvai vaišins gyventojus pačių pagamintais sveikais užkandžiais, mokys juos pasigaminti. Taip pat gerosios patirties ketinama vykti semtis į „Pirmo blyno“ restoraną Vilniuje, atsinaujinti buities darbų kabineto įrangą.

Varėnos „Žilvičio“ vaikų lopšelis-darželis kartu su Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšeliu-darželiu ir Varėnos švietimo centru ketina sukurti sąlygas autizmo sutrikimą turinčių vaikų ugdymui, įsigyti sensorinę įrangą. Socialinės atskirties, specialiųjų poreikių ir daugiavaikių šeimų vaikų socialinės, sveikatos, pažintinės kompetencijos bus ugdomos remiantis mėnesiais. Pavyzdžiui, spalio mėn. bus skelbiamas saugaus eismo mėnesiu, gruodis – šviesos mėnesiu, kurio metu pedagogės ir savanorės pasiūlys pasidaryti savos gamybos žvakes. Bus vykstama į edukacines išvykas, įsigyjama įvairios lauko žaidimų įrangos, mokymo priemonių.

Varėnos technologijos ir verslo mokykla moksleivius, studentus ir senjorus ketina mokyti parengti vieno kąsnio užkandžius, vaišes gimtadieniams, jubiliejams, darbo šventėms. Teorinės žinios dalyviams bus suteikiamos mokyklos mokomojoje klasėje, taikant aktyviuosius mokymo metodus, praktiniai įgūdžiai – mokyklos maisto ruošimo laboratorijoje.  Numatoma mokyti ir parengti užkandžius diabetikams. Visi norintys to išmokti, raginami į mokyklą kreiptis jau dabar!

Projektų sąrašas buvo pateiktas atiduotas Vidaus reikalų ministerijai ir Europos socialinio fondo agentūrai. Visi penki pareiškėjai įgijo teikti paraiškas Europos socialinio fondo agentūrai. Tam jie turi laiko iki rugsėjo 1 d.  Sėkmingai perėję finansavimo paraiškų rengimo etapą, pareiškėjai galės pasirašyti projektų finansavimo ir įgyvendinimo sutartis.

Varėnos miesto VVG paskutinį kvietimą ketina skelbti š. m. rugsėjo mėn., kurio metu ketinama paskirstyti likusius apie 40 tūkst. eurų vietos veiklos projektams įgyvendinti.

Su patvirtintų projektų sąrašu galite susipažinti čia.

2019-06-04T08:11:31+00:00