/Planuojamas baigiamasis susitikimas dėl Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūros
2022 m. rugsėjo 26 d.

Planuojamas baigiamasis susitikimas dėl Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūros

Primename, kad baigiamasis susitikimas dėl Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūros vyks 2022 m. rugsėjo 26 d. 17 val. Varėnos rajono savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje, Vytauto g. 12, Varėna, I aukšte.

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE PARENGTUS VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO KOREKTŪROS SPRENDINIUS

Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūra viešinama bendra tvarka.

Planavimo organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Vytauto g. 12, Varėna, tel. +370 310 32001, el. p. info@varena.lt. Atsakingi asmenys: Architektūros skyriaus vedėja Jurgita Skirevičiūtė, el. p. jurgita.skireviciute@varena.lt, tel. +370 310 31512, Architektūros skyriaus vedėjo pavaduotoja (vyriausioji architektė) Orinta Lakickienė, el. p. orinta.lakickiene@varena.lt, tel. +370 310 31515.

Planavimo tikslas: koreguoti Varėnos rajono savivaldybės bendrąjį planą.

Planavimo uždaviniai: ištaisyti Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose technines klaidas; papildyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas, nustatytas Varėnos rajono kraštovaizdžio tvarkymo specialiojo plano, integruoto į Varėnos rajono bendrąjį planą, sprendiniuose; numatyti savivaldybės prioritetinės plėtros teritorijas; numatyti teritorijas vėjo elektrines ir saulės šviesos energijos elektrinėms, kurių galia yra didesnė kaip 500 kW.

Planuojama teritorija – Varėnos rajono savivaldybės teritorija.

Plano rengėjas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto Teritorijų planavimo institutas, Saulėtekio al. 11, Vilnius. Projekto vadovas – prof. Marija Burinskienė, tel. +370 686 08322, el. p. marija.burinskiene@vilniustech.lt.

Teritorijų planavimo lygmuo: savivaldybės.

Teritorijų planavimo rūšis: kompleksinis teritorijų planavimo dokumentas, savivaldybės lygmens bendrasis planas.

Strateginis poveikio aplinkai vertinimas (SPAV) rengiant Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūrą neatliekamas.

Susipažinti su Varėnos rajono savivaldybės bendrojo plano korektūros sprendiniais galima viešoje ekspozicijoje nuo 2022 m. rugpjūčio 26 d. iki 2022 m. rugsėjo 26 d. imtinai Varėnos rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje, Vytauto g. 12, Varėna, Varėnos rajono savivaldybės tinklapyje www.varena.lt, Teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt. nuo rugpjūčio 26 d.

Baigiamasis susirinkimas vyks 2022 m. rugsėjo 26 d. 17 val. Varėnos rajono savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje, Vytauto g. 12, Varėna, I aukšte.

Pastabas ir pasiūlymus dėl Varėnos rajono bendrojo plano koregavimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui iki viešo svarstymo baigiamojo susirinkimo pabaigos.

Su Varėnos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano korektūros sprendiniais susipažinti galima čia Aiskinamasis_sprendiniai+Varėnos+raj.+BP+korektūraTBPS-1+Varėnos+senTBPS-2+Jakėnų+senTBPS-3+Valkininkų+senTBPS-4+Matuizų+senTBPS-5+Vydenių+senTBPS-6+Kaniavos+senTBPS-7+Marcinkonių+senTBPS-8+Merkinės+sen-1

 

Architektūros skyriaus informacija

 

2022-09-26T14:30:48+00:00