/Pratęstas kompensacijų mokėjimas asmenims, apgyvendinusiems ukrainiečius
2022 m. birželio 20 d.

Pratęstas kompensacijų mokėjimas asmenims, apgyvendinusiems ukrainiečius

Ukrainiečius priėmusiems fiziniams ir juridiniams asmenims kompensacijos bus mokamos ilgiau – pusę metų vietoje trijų mėnesių. Būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų savininkai, kurie apgyvendino Ukrainos karo pabėgėlius, savivaldybei turėtų teikti prašymus kompensacijoms gauti, o kompensacijas jau gaunantys – dėl jų mokėjimo laikotarpio pratęsimo turi teisę kreiptis ta pačia tvarka kaip ir iki šiol, t. y.  į savivaldybės administraciją pagal būsto registracijos vietos adresą.

Svarbu! Jeigu būsto panaudos sutartis buvo sudaryta trumpesniam nei 6 mėnesių laikotarpiui, tačiau tie patys apgyvendinti ukrainiečiai lieka ir toliau gyventi tame pačiame būste, kreipiantis dėl kompensacijų mokėjimo laikotarpio pratęsimo turėtų būti pateikiamas papildomas susitarimas dėl panaudos sutarties pratęsimo (tos pačios panaudos sutarties pakeitimas, o ne nauja būsto panaudos sutartis).

Kompensacija skiriama fiziniams ir juridiniams asmenims (išskyrus viešuosius juridinius asmenis, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė), kurie karo pabėgėliams iš Ukrainos perdavė nuosavybės ar patikėjimo teise, panaudos ar nuomos pagrindais valdomą būstą ar kitas tinkamas gyventi patalpas neatlygintai naudotis panaudos pagrindais, t. y. sudarė su ukrainiečiais būsto panaudos sutartį.

Panaudos sutartyje turėtų būti įrašyta sąlyga, kad nuo būsto perdavimo neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais dienos ir kompensacijos mokėjimo laikotarpiu su būsto išlaikymu susijusius mokesčius apmoka panaudos davėjas.

Daugiau informacijos telefonu (8 310) 31 990.

2022%2006%2009 SADM Kompensacija%20apgyvendinusiems%20Ukrainos%20karo%20pabegelius 01(1)

2022-06-20T16:09:19+00:00