/Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 m. projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas
2020 m. sausio 2 d.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 m. projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas

Informuojame, kad baigėsi 2020 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų vertinimo etapas. Vertinimui buvo pateiktos 3 projektų paraiškos. Rezervinių, nefinansuotinų ir atmestinų projektų nėra. Projektams įgyvendinti š valstybės ir savivaldybės biudžeto skirta 40800 Eur suma:

  • iš valstybės biudžeto skirta 33999 Eur;
  • iš savivaldybės biudžeto projektams finansuoti skirta 6801 Eur .

Varėnos r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. DV-1078 „Dėl lėšų paskirstymo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams 2020 metais finansuoti“ patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 m. projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas:

 

Eil.

Nr.

Pareiškėjas Projekto

pavadinimas

Surinktų

balų vidurkis

Skirta

suma, Eur

1. Varėnos rajono neįgaliųjų draugija 2020 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektas 44,5 17 618,00
2. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Varėnos padalinys Socialinių-kultūrinių paslaugų teikimas mažinant socialinę atskirtį bendruomenėje 37 9673,00
3. Viešoji įstaiga LASS pietvakarių centras „Neregys tarp reginčiųjų“ 33 13509,00

 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Socialinės paramos skyriaus informacija

 

Irena Makselienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel. (8 310) 32 021, el.p. irena.makseliene@varena.lt
www.varena.lt

2020-01-02T10:46:17+00:00