/Susisiekimo ministerija informavo, kad Varėnos rajone Mobiliojo laiškininko projektas bus įgyvendinamas
2019 m. rugpjūčio 19 d.

Susisiekimo ministerija informavo, kad Varėnos rajone Mobiliojo laiškininko projektas bus įgyvendinamas

Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta  2019 m. liepos 10 d. raštu kreipėsi į Susisiekimo ministeriją su prašymu apsvarstyti galimybę Varėnos rajone išlaikyti stacionarius pašto skyrius.  Buvo gautas susisiekimo ministro Pauliaus Martinkaus pasirašytas atsakymas, kuriame informuojama, kad nors Susisiekimo ministerija yra akcinės bendrovės Lietuvos pašto valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja ir įgyvendina akcininko teises ir pareigas, tačiau nei Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, nei Pašto įstatymas, nei Bendrovės įstatai nesuteikia teisės Susisiekimo ministerijai priimti sprendimų dėl paštų darbo organizavimo ar paštų išdėstymo. Rašte pažymima, kad Varėnos rajone Lietuvos pašto teikiamų paslaugų pokyčiai yra suplanuoti įgyvendinant Mobiliojo laiškininko projektą. „Mobiliojo laiškininko projektas yra vienas iš kertinių projektų AB Lietuvos paštui siekiant efektyvios veiklos ir kokybiškų paslaugų teikimo klientams, atsižvelgiant į pasikeitusius tiek pačių klientų poreikius, tiek ir pakitusias paslaugų rinkos, kurioje kasdien dirba ir veikia ši bendrovė, tendencijas, el. prekybos plėtrą regionuose bei kaimiškose vietovėse. Dėl savo strateginio pobūdžio ir svarbos Mobiliojo laiškininko projektas buvo ne kartą svarstomas ir atidžiai vertinamas Valdyboje, kuri jo vykdymui visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje pritarė dar 2018 metų pačioje pradžioje. Atitinkamai Bendrovės vadovybė yra atsakinga už tinkamą bei savalaikį Valdybos priimtų sprendimų įgyvendinimą ir jau nuo 2018 m. pradžios įgyvendina šį projektą. Pažymime, kad šis projektas yra 2019-2023 m. Bendrovės veiklos strategijos dalis, kuri, vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymu bei Bendrovės įstatais, taip pat buvo apsvarstyta ir patvirtinta Valdybos 2019 m. sausio mėn. Taigi Valdyba reguliariai prižiūri ir stebi minėto projekto vykdymą bei rezultatus“, – pažymima rašte. Jame taip pat rašoma, kad pilnai įgyvendinus Mobiliojo laiškininko projektą, Bendrovės darbuotojams bus sudarytos tinkamos darbo sąlygos ir užtikrintas orus darbo užmokestis, o Varėnos rajono gyventojai teigiamai įvertins Bendrovės teikiamas paslaugas.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt

 

 

 

2019-08-20T14:37:49+00:00