/Apklausos
Apklausos 2022-05-10T16:34:36+00:00

Gyventojų apklausa

Ar per pastaruosius metus Jums teko kreiptis į savivaldybės administraciją ir jos struktūrinius padalinius, savivaldybės įstaigas ir įmones?

Kokiu būdu kreipėtės į savivaldybės administraciją ir jos struktūrinius padalinius, savivaldybės įstaigas ir įmones?

Kokiu klausimu teko kreiptis į savivaldybės administraciją ir jos struktūrinius padalinius, savivaldybės įstaigas ir įmones?

Ar Jus tenkino savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių, savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojų atsakymas į Jūsų kreipimąsi?

Jūsų amžius

Pateikite pasiūlymus, kaip būtų galima tobulinti savivaldybės administracijos ir jos struktūrinių padalinių, savivaldybės įstaigų ir įmonių darbą.