/Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimynas
Asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimynas 2024-04-12T15:38:18+00:00
Paslaugos aprašymas

 

 

 

 

 

 

Paslauga teikiama vertinant asmens, sukakusio senatvės pensijos amžių, specialiuosius poreikius, kai yra nustatomi specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikiai.

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau- NDNT), gavusi senatvės pensijos amžių sukakusio asmens (jo- atstovo) prašymą nustatyti specialiuosius poreikius, raštu kreipiasi į savivaldybę, dėl asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimyno užpildymo. Klausimyną pildo ir asmens veiklą, ir gebėjimą dalyvauti balais  įvertina savivaldybės darbuotojas  pokalbio su asmeniu (jo – atstovu) metu.

Dėl klausimyno pildymo laiko ir vietos savivaldybės darbuotojas,  informuoja asmenį (jo- atstovą). Jeigu dėl funkcinių organizmo sutrikimų asmuo negali atvykti į savivaldybės darbuotojo nurodytą vietą, klausimynas pildomas asmens namuose ar ligoninėje, ar socialinės globos įstaigoje, kurioje asmuo gyvena.

Nustatant specialiuosius nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikius senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, jų veiklos ir gebėjimo dalyvauti kriterijai (judamumas, mityba, asmens higiena, socialiniai santykiai, mąstymas, suvokimo gebėjimai, elgesio sutrikimai) vertinami balais nuo 0 iki 4, pildant klausimyną. Užpildytame klausimyne nurodytų balų suma prilyginama asmens savarankiškumo koeficientams.

Paslaugos suteikimo trukmė Savivaldybės darbuotojas per 10 darbo dienų nuo NDNT kreipimosi dėl klausimyno užpildymo gavimo dienos nurodytu el. paštu NDNT pateikia asmens (jo- atstovo) ir savivaldybės darbuotojo užpildytą ir pasirašytą skenuotą klausimyno kopiją.
Paslaugos gavėjas Fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinių paslaugų skyrius
Paslaugos vadovas Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
Dalia Stankevičiūtė,  tel. (8 310) 32 011, el.p. dalia.stankeviciute@varena.lt
Paslaugos vykdytojas Socialinių paslaugų skyriaus socialinio darbo organizatorės
Kristina Songin, tel. (8 310) 31 991; el. p. kristin.songin@varena.lt

Kristina Česnulaitienė tel. (8 310) 31 808; el. p. kristina.cesnulaitiene@varena.lt

Ramunė Jurgelevičienė, tel. (8 310) 20 501; el. p. ramune.jurgeleviciene@varena.lt

Daiva Grikšienė, tel. (8 310) 49 409; el. p. daiva.griksiene@varena.lt

Loreta Graževičienė, tel. (8 310) 40 544; el. p. loreta.grazeviciene@varena.lt

Ona Verbickienė, tel. (8 310) 40 544; el. p. onute.verbickiene@varena.lt

Danutė Stankūnienė, tel. (8 310) 44 648; el. p. danute.stankuniene@varena.lt

Silvestra Batulevičienė, tel. (8 310) 57 146; el. p. silvestra.batuleviciene@varena.lt

Ona Marcinkonienė, tel. (8 310) 57 146, el. p. soc.merkine@varena.lt

Jūratė Sukackaitė, tel. (8 310) 33 083, el. p. soc.vydeniai@varena.lt

Julija Matuizienė, tel. (8 310) 45 047, el. p. julija.matuiziene@varena.lt

Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymo pakeitimo Nr. A1-368/V-754 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.