/Aukcionai, konkursai, skelbimai
21 09, 2021

Kviečiame prisijungti prie Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos komandos!

2021-09-21T15:32:28+00:00

Tarybos administracijoje kviečiame dirbti vyresniuoju specialistu, atsakingu už Tarybos bendrųjų funkcijų (dokumentų, personalo valdymo, viešųjų pirkimų organizavimo; darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų įgyvendinimo ir kt.) vykdymą. Mes ieškome pareigingo, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo [...]

Kviečiame prisijungti prie Alytaus regiono plėtros tarybos administracijos komandos! 2021-09-21T15:32:28+00:00
9 09, 2021

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2021-09-09T09:07:31+00:00

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis parengti „Prekybos paskirties pastato Kauno g. 2, Merkinėje, Varėnos r sav., rekonstravimo projektas“ projektiniai pasiūlymai.  Statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2021-09-09T09:07:31+00:00
8 09, 2021

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

2021-09-09T08:47:43+00:00

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „Inžinerinių tinklų (buitinių nuotekų) rekonstravimo, kitos paskirties inžinerinių statinių (nuotekų valyklos, aikštelės) ir susisiekimo komunikacijų (kelio) statybos Varėnos r. sav., Vydenių [...]

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS 2021-09-09T08:47:43+00:00
3 09, 2021

Varėnos rajono savivaldybės administracija inicijuoja UAB „Varėnos šiluma“ 2 (dviejų) nepriklausomų valdybos narių atranką

2021-09-03T16:32:09+00:00

UAB „Varėnos šiluma“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 184827583, buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 56, LT-65210 Varėna. Bendrovės interneto svetainėje skelbiamo lūkesčių rašto ir įmonės strategijos nuoroda: http://vsiluma.lt/veiklos-sritys/ Valdybą 4 metams renka visuotinis [...]

Varėnos rajono savivaldybės administracija inicijuoja UAB „Varėnos šiluma“ 2 (dviejų) nepriklausomų valdybos narių atranką 2021-09-03T16:32:09+00:00
3 09, 2021

Varėnos rajono savivaldybės administracija inicijuoja UAB „Varėnos autobusų parkas“ 2 (dviejų) nepriklausomų valdybos narių atranką

2021-09-03T16:27:52+00:00

UAB „Varėnos autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 184536236, adresas: Savanorių g. 5, LT-65186 Varėna. Bendrovės interneto svetainėje skelbiamo lūkesčių rašto ir įmonės strategijos nuoroda: http://www.varenosap.lt/apie-imone/. Valdybą 4 metams renka visuotinis akcininkų [...]

Varėnos rajono savivaldybės administracija inicijuoja UAB „Varėnos autobusų parkas“ 2 (dviejų) nepriklausomų valdybos narių atranką 2021-09-03T16:27:52+00:00
3 09, 2021

Varėnos rajono savivaldybės administracija inicijuoja UAB „Varėnos vandenys“ 2 (dviejų) nepriklausomų valdybos narių atranką

2021-09-03T16:22:55+00:00

UAB „Varėnos vandenys“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 184626819, buveinės adresas: Žalioji g. 26, LT-65210 Varėna. Bendrovės interneto svetainėje skelbiamo lūkesčių rašto ir įmonės strategijos nuoroda: https://varenosvandenys.lt/pages/veikla.html Valdybą 4 metams renka visuotinis akcininkų [...]

Varėnos rajono savivaldybės administracija inicijuoja UAB „Varėnos vandenys“ 2 (dviejų) nepriklausomų valdybos narių atranką 2021-09-03T16:22:55+00:00
1 09, 2021

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

2021-09-07T15:43:58+00:00

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „Viešbučių paskirties pastato Vytauto g. 264, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., rekonstravimo projektas“ projektiniams pasiūlymams 2021 m. rugpjūčio [...]

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS 2021-09-07T15:43:58+00:00
1 09, 2021

2021-09-01 PRANEŠIMAS APIE VISUOMENĖS INFORMAVIMĄ DĖL VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMO

2021-09-01T11:17:55+00:00

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,,Statinių projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis parengti ,,Vieno buto gyvenamojo namo ir pagalbinio ūkio paskirties pastato – dirbtuvių Viršurodukio k.1L, Marcinkonių sen., Varėnos r. sav., supaprastintas statybos projektas“ [...]

2021-09-01 PRANEŠIMAS APIE VISUOMENĖS INFORMAVIMĄ DĖL VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMO 2021-09-01T11:17:55+00:00
19 08, 2021

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2021-09-09T09:09:29+00:00

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis parengti „Inžinerinių tinklų (buitinių nuotekų) rekonstravimo, kitos paskirties inžinerinių statinių (nuotekų valyklos, aikštelės) ir susisiekimo komunikacijų (kelio) statybos Varėnos r. sav., Vydenių [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2021-09-09T09:09:29+00:00
28 07, 2021

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2021-09-07T15:45:55+00:00

PRANEŠIMAS APIE VISUOMENĖS INFORMAVIMĄ DĖL VISUOMENEI SVARBIŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMO 1. Statinių statybvietės adresas: Vytauto g. 264, Senosios Varėnos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav.; Sklypo  kadastrinis Nr.3863/0003:323 Senosios Varėnos k.v.; 2. Statinių esama ir [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2021-09-07T15:45:55+00:00
28 07, 2021

Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių asmeninę pagalbą (asmeninio asistento paslaugas) asmenims su negalia, projektų atrankos konkursas

2021-07-28T09:09:57+00:00

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, įgyvendindamas Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio 4 dalį – Už asmeninės pagalbos teikimo organizavimą ir jos kokybės užtikrinimą atsako savivaldybių institucijos, skelbia nevyriausybinių organizacijų, [...]

Skelbiamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių asmeninę pagalbą (asmeninio asistento paslaugas) asmenims su negalia, projektų atrankos konkursas 2021-07-28T09:09:57+00:00
26 07, 2021

Dzūkijos šilų kaimus papuošė respublikinis folkloro festivalis „Subatėlės vakarėly…“

2021-07-26T19:43:15+00:00

Dzūkijos nacionalinio parko teritorijoje esančiuose ir dzūkiška autentika alsuojančiuose šilų kaimuose vėl skambiai nuaidėjo gražias tradicijas puoselėjantis jau šešioliktasis  respublikinis folkloro festivalis „Subatėlės vakarėly...“. Šiemet jis skirtas Marijos Gimbutienės ir Marcinkonių etnografinio ansamblio jubiliejiniams [...]

Dzūkijos šilų kaimus papuošė respublikinis folkloro festivalis „Subatėlės vakarėly…“ 2021-07-26T19:43:15+00:00
23 07, 2021

Aukcionas

2021-07-23T19:36:59+00:00

Turto bankas parduoda  garažą Varėnos miesto centre. Bendra pradinė pardavimo kaina – 5 000 Eur. Aukciono pradžia – 2021–08–30 9 val. Registracijos mokesčio dydis – 60,00 Eur. Garantinio įnašo dydis – 500,00 Eur. Aukciono dalyvių registravimo pradžia [...]

Aukcionas 2021-07-23T19:36:59+00:00
23 07, 2021

Konkursas Varėnos specialiosios mokyklos direktoriaus pareigoms eiti

2021-07-19T13:08:06+00:00

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Varėnos specialiosios mokyklos direktoriaus pareigoms eiti. (Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11,37 (pareiginės algos baziniais dydžiais). Specialieji reikalavimai pretendentui: 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą. [...]

Konkursas Varėnos specialiosios mokyklos direktoriaus pareigoms eiti 2021-07-19T13:08:06+00:00
23 07, 2021

Konkursas Varėnos r. Valkininkų gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti

2021-07-19T13:02:40+00:00

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Varėnos r. Valkininkų gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti. (Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 11,81 (pareiginės algos baziniais dydžiais). Specialieji reikalavimai pretendentui: 1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą [...]

Konkursas Varėnos r. Valkininkų gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti 2021-07-19T13:02:40+00:00
20 07, 2021

Aukcionas

2021-07-20T09:30:38+00:00

Turto bankas skelbia aukcioną administraciniam pastatui, esančiam Savanorių g. 34, Varėnoje, parduoti. Bendra pradinė pardavimo kaina – 72 100 Eur. Aukciono pradžia – 2021–08–30 9 val. Aukciono dalyvių registravimo pradžia – 2021–08–23 00:00 val. Aukciono dalyvių [...]

Aukcionas 2021-07-20T09:30:38+00:00
8 07, 2021

Vieši aukcionai

2021-07-08T09:42:55+00:00

Informuojame, kad paskelbti vieši aukcionai: 1.Veršidės pastato (unikalus Nr. 4400-2295-9098, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane 1Ž1p, statybos metai – 1977, užstatytas plotas – 1045,00 kv. m, 1 aukšto, sienos – plytos), esančio Varėnos r. sav., [...]

Vieši aukcionai 2021-07-08T09:42:55+00:00
23 06, 2021

Paskelbtas viešas aukcionas

2021-06-23T08:55:12+00:00

Informuojame, kad paskelbtas  28449/30700 dalių administracinio pastato (unikalus Nr. 3897-0003-8013, pažymėjimas plane 1B2p, statybos metai – 1970,  bendras plotas – 307,00 kv. m (parduodamas plotas 284,49 kv. m), medžiaga – plytos) su ūkiniu pastatu  [...]

Paskelbtas viešas aukcionas 2021-06-23T08:55:12+00:00
14 06, 2021

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2021-09-09T09:08:42+00:00

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis parengti „Mokslo paskirties(lopšelio-darželio) pastato Liepų g. 18, Tolkūnų k., Varėnos sen., Varėnos r.sav., paskirties keitimo į gyvenamosios paskirties(vieno buto) pastatą projektiniai pasiūlymai“. [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2021-09-09T09:08:42+00:00
10 06, 2021

Vieši aukcionai

2021-06-10T10:55:40+00:00

Informuojame, kad paskelbti vieši aukcionai: 1.Veršidės pastato (unikalus Nr. 4400-2295-9098, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane 1Ž1p, statybos metai – 1977, užstatytas plotas – 1045,00 kv. m, 1 aukšto, sienos – plytos), esančio Varėnos r. sav., [...]

Vieši aukcionai 2021-06-10T10:55:40+00:00
7 06, 2021

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2021-09-09T09:16:02+00:00

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis parengti „Susisiekimo komunikacijų, Kalno g., Merkinės mstl., Varėnos r. sav., kapitalinio remonto projektas“ projektiniai pasiūlymai. Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2021-09-09T09:16:02+00:00
7 06, 2021

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2021-09-09T09:16:50+00:00

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis parengti „Susisiekimo komunikacijų K. Jagmino g., Merkinės mstl., Varėnos r. sav., kapitalinio remonto projektas“ projektiniai pasiūlymai Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2021-09-09T09:16:50+00:00
28 05, 2021

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2021-09-09T09:17:53+00:00

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis parengti „GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATO PASKIRTIES KEITIMO Į SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATĄ IR SANDĖLIAVIMO PASKIRTIES PASTATŲ APJUNGIMO Į VIENĄ TURTO VIENETĄ, SAVANORIŲ G. 2, [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2021-09-09T09:17:53+00:00
27 05, 2021

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2021-09-09T09:18:47+00:00

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti Susisiekimo komunikacijų Gilšės g., [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2021-09-09T09:18:47+00:00
11 05, 2021

Skelbiamas Kultūros vertybių projektų dalinio finansavimo iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas

2021-05-11T11:13:14+00:00

Paraiškas iš dalies finansuoti kultūros vertybių projektus gali teikti juridiniai asmenys Juridinių asmenų registre įregistruoti kaip – tradicinė religinė bendruomenė ar bendrija. Konkurso tikslas – prisidėti prie Varėnos rajono kultūros vertybių, priskirtų sakraliniams objektams, [...]

Skelbiamas Kultūros vertybių projektų dalinio finansavimo iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkursas 2021-05-11T11:13:14+00:00
7 05, 2021

Patalpų nuomos konkursas

2021-05-06T14:39:27+00:00

Skelbiamas patalpų (bendras plotas 14,37 kv. m), esančių Parko g. 10, Varėnoje, nuomos konkursas šeimos gydytojo paslaugoms teikti. Nuomos terminas – 10 (dešimt metų) metų. Pradinis nuompinigių dydis – 0,77 euro (be PVM), 0,93 [...]

Patalpų nuomos konkursas 2021-05-06T14:39:27+00:00
7 05, 2021

Patalpų nuomos konkursas

2021-05-06T14:36:01+00:00

Skelbiamas patalpų (bendras plotas 164,57 kv. m), esančių Parko g. 10, Varėnoje, nuomos konkursas dializės paslaugoms teikti. Nuomos terminas – 10 (dešimt metų) metų. Pradinis nuompinigių dydis – 0,77 euro (be PVM), 0,93 (su [...]

Patalpų nuomos konkursas 2021-05-06T14:36:01+00:00
27 04, 2021

Vieši aukcionai

2021-04-27T13:44:29+00:00

Informuojame, kad paskelbti vieši aukcionai: 1.Sandėlio (unikalus Nr. 4400-4236-8338, pažymėjimas plane  1F1b, statybos metai – 1976, bendras plotas – 136,35 kv. m, fiziškai pažeistas)  ir jam priskirto 0,5106 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-5432-1132), [...]

Vieši aukcionai 2021-04-27T13:44:29+00:00
21 04, 2021

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2021-04-22T07:57:44+00:00

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti Susisiekimo komunikacijų (gatvių) ir [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2021-04-22T07:57:44+00:00
14 04, 2021

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2021-04-15T13:29:09+00:00

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti Gyvenamosios paskirties (vieno buto) [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2021-04-15T13:29:09+00:00
9 04, 2021

Patalpų nuomos konkursas

2021-04-09T20:03:51+00:00

Skelbiamas patalpų (bendras plotas 10,94 kv. m), esančių administraciniame pastate J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, nuomos konkursas paslaugų ir administracinei veiklai vykdyti. Nuomos terminas – 10 (dešimt metų) metų, bet ne ilgiau kaip iki [...]

Patalpų nuomos konkursas 2021-04-09T20:03:51+00:00
8 04, 2021

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2021-04-08T10:02:34+00:00

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti Inžinerinių tinklų (vandentiekio ir [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2021-04-08T10:02:34+00:00
7 04, 2021

Skelbiamas jaunimo veiklos finansavimo konkursas

2021-04-09T08:52:19+00:00

Varėnos rajono savivaldybės administracija nuo balandžio 7 d. iki balandžio 30 d. skelbia Varėnos rajono jaunimo veiklos finansavimo konkursą. Priimami jaunimo organizacijų projektai gauti finansavimą iš 2021 m. Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Finansavimo [...]

Skelbiamas jaunimo veiklos finansavimo konkursas 2021-04-09T08:52:19+00:00
2 04, 2021

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2021-04-07T10:35:18+00:00

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti Inžinerinių tinklų (vandentiekio ir [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2021-04-07T10:35:18+00:00
31 03, 2021

Konkursas

2021-03-31T18:45:13+00:00

Varėnos rajono savivaldybė nuo š. m. kovo 31 d.  iki  balandžio 23 d. skelbia konkursą ir priima paraiškas 2021 m. Sporto projektų daliniui finansavimui iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto. Lėšos skiriamos projektams, kurie skatina: [...]

Konkursas 2021-03-31T18:45:13+00:00
30 03, 2021

Priimamos paraiškos Varėnos rajono kultūros projektų daliniam finansavimui iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų gauti 2021 m.

2021-03-30T15:48:57+00:00

Varėnos rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyrius skelbia konkursą 2021 metams ir priima paraiškas, kultūros projektų daliniam finansavimui gauti iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų, nuo kovo 30 d. iki  balandžio 26 d. Finansavimas skiriamas [...]

Priimamos paraiškos Varėnos rajono kultūros projektų daliniam finansavimui iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto lėšų gauti 2021 m. 2021-03-30T15:48:57+00:00
29 03, 2021

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2021-03-30T17:51:51+00:00

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti Administracinės paskirties pastato (stumbrininko [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2021-03-30T17:51:51+00:00
16 03, 2021

Konkursas

2021-03-16T18:54:52+00:00

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius nuo š. m.  kovo 16 d.  iki balandžio 6 d. skelbia konkursą ir priima paraiškas 2021 m. Leidinių leidybos finansavimui gauti iš Varėnos rajono savivaldybės biudžeto [...]

Konkursas 2021-03-16T18:54:52+00:00
16 03, 2021

Konkursas

2021-03-16T16:41:24+00:00

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia 2021 m. aplinkosauginio švietimo projektų, finansuojamų iš savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, konkursą. Jame gali dalyvauti visuomeninės ir nevyriausybinės organizacijos, viešosios ir biudžetinės įstaigos, kurios, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos [...]

Konkursas 2021-03-16T16:41:24+00:00
1 03, 2021

Paskelbtas viešas aukcionas

2021-03-01T12:47:26+00:00

Informuojame, kad paskelbtas mokyklos (unikalus Nr. 4400-0852-0047, bendras plotas – 2336,84 kv. m, statybos metai – 1984, sienos – plytos); katilinės (unikalus Nr. 4400-0852-0686, bendras plotas – 139,68 kv. m, statybos metai – 1984, [...]

Paskelbtas viešas aukcionas 2021-03-01T12:47:26+00:00
1 03, 2021

Viešas aukcionas

2021-03-01T15:25:59+00:00

Informuojame, kad paskelbtas gyvenamojo namo (pastato unikalus Nr. 4400-0907-6084, registro Nr. 44/616488, statybos metai – 2006, bendras plotas – 460,17 kv. m, I aukšto, sienos – plytų) ir jam priskirto 0,1800 ha žemės sklypo [...]

Viešas aukcionas 2021-03-01T15:25:59+00:00
1 03, 2021

Patalpų nuomos konkursas

2021-03-01T10:02:33+00:00

Skelbiamas patalpų (bendras plotas 10,94 kv. m), esančių administraciniame pastate J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, nuomos konkursas paslaugų ir administracinei veiklai vykdyti. Nuomos terminas – 10 (dešimt metų) metų, bet ne ilgiau kaip iki [...]

Patalpų nuomos konkursas 2021-03-01T10:02:33+00:00
17 02, 2021

Vieši aukcionai

2021-02-18T16:07:54+00:00

Informuojame, kad paskelbti vieši aukcionai: 1. Gyvenamojo namo (pastato unikalus Nr. 4400-0907-6084, registro Nr. 44/616488, statybos metai – 2006, bendras plotas – 460,17 kv. m, I aukšto, sienos – plytų) ir jam priskirto 0,1800 [...]

Vieši aukcionai 2021-02-18T16:07:54+00:00
11 02, 2021

Patalpų nuomos konkursas

2021-02-11T11:06:29+00:00

Skelbiamas patalpų (bendras plotas 10,94 kv. m), esančių administraciniame pastate J. Basanavičiaus g. 7, Varėna, nuomos konkursas paslaugų ir administracinei veiklai vykdyti. Nuomos terminas – 10 (dešimt metų) metų, bet ne ilgiau kaip iki [...]

Patalpų nuomos konkursas 2021-02-11T11:06:29+00:00
10 02, 2021

Varėnos rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2021 metų programos įgyvendinimo konkursas

2021-02-10T12:02:04+00:00

Varėnos rajono savivaldybė organizuoja darbdavių atranką Užimtumo didinimo 2021 metų programai vykdyti. Užimtumo didinimo programos įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2021 m. sausio 2 d. iki 2021 m. gruodžio 15 d. Programoje numatyti šie laikino [...]

Varėnos rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2021 metų programos įgyvendinimo konkursas 2021-02-10T12:02:04+00:00
27 01, 2021

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2021-01-28T17:33:04+00:00

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, parengti „Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2021-01-28T17:33:04+00:00
20 01, 2021

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2021-01-20T19:54:30+00:00

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2021-01-20T19:54:30+00:00
29 12, 2020

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

2021-01-20T20:03:19+00:00

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO IR POILSIO PASKIRTIES PASTATO, VERGAKIEMIO K.7D, JAKĖNŲ SEN., VARĖNOS R.SAV., STATYBOS PROJEKTAS“ projektiniams pasiūlymams 2020 m. [...]

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS 2021-01-20T20:03:19+00:00
23 12, 2020

Vieši aukcionai

2020-12-23T11:16:49+00:00

Informuojame, kad paskelbti vieši aukcionai: 1.Kultūros namų pastato (unikalus Nr. 4400-0754-9886, pažymėjimas plane 1C2p, statybos metai – 1988, bendras plotas – 3265,81 kv. m, 2 aukštų, sienos – plytų) ir jam priskirto 0,8758 ha [...]

Vieši aukcionai 2020-12-23T11:16:49+00:00
23 11, 2020

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2020-11-24T16:05:10+00:00

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2020-11-24T16:05:10+00:00
19 11, 2020

Vieši aukcionai

2020-11-20T10:05:36+00:00

Informuojame, kad paskelbti vieši aukcionai: 1.kultūros namų pastato (unikalus Nr. 4400-0754-9886, pažymėjimas plane 1C2p, statybos metai – 1988, bendras plotas – 3265,81 kv. m, 2 aukštų, sienos – plytų) ir jam priskirto 0,8758 ha [...]

Vieši aukcionai 2020-11-20T10:05:36+00:00
19 11, 2020

Skelbiamas konkursas Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektams remti 2021 metais iš savivaldybės biudžeto

2020-11-19T12:38:52+00:00

Konkurso tikslas – plėtoti įvairias socialinių paslaugų teikimo formas, kurti socialinių paslaugų tinklą savivaldybės teritorijoje; skatinti nevyriausybines organizacijas dalyvauti socialinių paslaugų teikimo procese; materialiai remti nevyriausybines organizacijas, kurios teikia socialines paslaugas. Projektų paraiškas gali [...]

Skelbiamas konkursas Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektams remti 2021 metais iš savivaldybės biudžeto 2020-11-19T12:38:52+00:00
18 11, 2020

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2020-11-19T10:42:00+00:00

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2020-11-19T10:42:00+00:00
18 11, 2020

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2020-11-19T10:46:34+00:00

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2020-11-19T10:46:34+00:00
9 11, 2020

Savivaldybė perka butus

2020-11-09T15:01:15+00:00

Varėnos rajono savivaldybė (į. k. 188773873, adresas – Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. Nr. (8 310) 32 005, direktorius@varena.lt) skelbiamų derybų būdu perka  du po 2 kambarius butus Varėnoje – vieną 2 kambarių butą [...]

Savivaldybė perka butus 2020-11-09T15:01:15+00:00
26 10, 2020

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2020-11-06T09:03:19+00:00

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2020-11-06T09:03:19+00:00
23 10, 2020

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2020-10-26T11:39:51+00:00

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2020-10-26T11:39:51+00:00
23 10, 2020

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2020-10-26T11:34:00+00:00

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2020-10-26T11:34:00+00:00
16 10, 2020

Viešas aukcionas

2020-10-19T12:01:20+00:00

Informuojame, kad UAB „Varėnos šiluma“ paskelbė viešą aukcioną dėl administracinio pastato (unikalus Nr. 3897-2002-8015, statybos metai – 1972, bendras plotas – 319,45 kv. m.), garažo (unikalus Nr. 3897-2002-8026, statybos metai – 1989, bendras plotas [...]

Viešas aukcionas 2020-10-19T12:01:20+00:00
15 10, 2020

Skelbiamas elektroninis aukcionas apie parduodamą Varėnos rajono savivaldybės turtą

2020-10-15T10:33:04+00:00

Informuojame, kad š. m. spalio 30 d. vyks Varėnos rajono savivaldybės turto, esančio Vydenių kaime, Varėnos rajone, elektroninis aukcionas, kurio metu bus parduodamas žemės sklypas, mokyklos, katilinės pastatai ir kiti kiemo statiniai. Daugiau informacijos [...]

Skelbiamas elektroninis aukcionas apie parduodamą Varėnos rajono savivaldybės turtą 2020-10-15T10:33:04+00:00
5 10, 2020

Skelbiamas konkursas 2021 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti

2020-10-05T13:08:15+00:00

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2021 metais iš valstybės ir savivaldybės biudžeto. Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, [...]

Skelbiamas konkursas 2021 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti 2020-10-05T13:08:15+00:00
2 10, 2020

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2020-10-02T14:28:48+00:00

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2020-10-02T14:28:48+00:00
28 09, 2020

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2020-09-29T16:29:17+00:00

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2020-09-29T16:29:17+00:00
22 09, 2020

Vieši aukcionai

2020-09-25T19:26:07+00:00

Informuojame, kad paskelbti vieši aukcionai: gyvenamojo namo (pastato unikalus Nr. 4400-0907-6084, registro Nr. 44/616488) su 0,1800 ha žemės sklypu (unikalus Nr. 4400-3995-6031, žemės sklypo kadastro Nr. 3833/0005:168 Matuizų k.), esantis Varėnos r. sav., Matuizų [...]

Vieši aukcionai 2020-09-25T19:26:07+00:00
22 09, 2020

Informacija dėl melioracijos sistemų ir jų statinių remonto darbų projektavimo

2020-09-22T13:52:19+00:00

Informuojame apie rengiamą projektą „Varėnos rajono savivaldybės Matuizų seniūnijos Matuizų kadastro griovių M-1, M-1-2 ir Varėnos seniūnijos Gudžių kadastro vietovės griovių A-2, A-2-2, A-2-4 remonto darbai”. Užsakovas: Varėnos rajono savivaldybės administracija. Projekto rengėjas: UAB [...]

Informacija dėl melioracijos sistemų ir jų statinių remonto darbų projektavimo 2020-09-22T13:52:19+00:00
9 09, 2020

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

2020-09-11T11:59:36+00:00

           Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „Kitos paskirties inžinerinių statinių (pėsčiųjų takų) Marcinkonių g. 24, J. Basanavičiaus g. 1B, J. Basanavičiaus g. 2, J. Basanavičiaus g. [...]

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS 2020-09-11T11:59:36+00:00
9 09, 2020

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

2020-09-11T11:57:30+00:00

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „Ryšių (telekomunikacijų) tinklo (ryšių bokšto), kad. Nr. 3880/0002:295, Varėnos r. sav., Merkinės sen., Vilkiautinio k., statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams 2020 m. [...]

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS 2020-09-11T11:57:30+00:00
2 09, 2020

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

2020-09-11T15:39:57+00:00

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „Ryšių (telekomunikacijų) tinklo (ryšių bokšto), kad. Nr. 3868/0003:66, Varėnos r. sav., Varėnos sen., Dvarčių k. 4, statybos projektas„ projektiniams pasiūlymams 2020 [...]

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS 2020-09-11T15:39:57+00:00
1 09, 2020

Kviečiame teikti paraiškas vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursui

2020-09-01T14:15:45+00:00

Kviečiame teikti paraiškas vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursui. Paraiškas teikti gali visi švietimo teikėjai, turintys teisę vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklas, vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų [...]

Kviečiame teikti paraiškas vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursui 2020-09-01T14:15:45+00:00
19 08, 2020

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2020-08-19T16:21:10+00:00

      Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2020-08-19T16:21:10+00:00
18 08, 2020

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2020-08-19T10:36:23+00:00

        Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2020-08-19T10:36:23+00:00
13 08, 2020

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2020-08-13T11:01:34+00:00

PRANEŠIMAS APIE NUMATOMUS PROJEKTAVIMO DARBUS Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ V skyriaus  9.7 punktu, rengiami Ryšių (telekomunikacijų) tinklo (ryšių bokšto), kad. Nr. 3868/0003:66, Varėnos r. sav., Varėnos sen., Dvarčių k. 4, statybos [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2020-08-13T11:01:34+00:00
13 08, 2020

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2020-08-13T10:50:19+00:00

PRANEŠIMAS APIE RENGIAMĄ KITOS PASKIRTIES INŽINERINIŲ STATINIŲ (PĖSČIŲJŲ TAKŲ) MARCINKONIŲ G. 24, J. BASANAVIČIAUS G. 1B, J.BASANAVIČIAUS G. 2, J. BASANAVIČIAUS G. 17 IR J. BASANAVIČIAUS G. 13B, SAVANORIŲ G. 1C BEI SKLYPUS JUNGIANČIOSE [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2020-08-13T10:50:19+00:00
11 08, 2020

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2020-08-11T17:39:14+00:00

         Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2020-08-11T17:39:14+00:00
6 08, 2020

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2020-08-06T18:20:04+00:00

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2020-08-06T18:20:04+00:00
31 07, 2020

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

2020-09-11T15:43:28+00:00

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „Kitų inžinerinių statinių, Dzūkų g. 64, Varėnoje supaprastintas statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams 2020 m. liepos 31 d. pritarta per IS „Infostatyba“.

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS 2020-09-11T15:43:28+00:00
31 07, 2020

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

2020-09-11T15:42:15+00:00

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „Gyvenamosios paskirties (vieno buto) gyvenamojo namo Nemunaičio g. 14, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., rekonstravimo projektas“ projektiniams pasiūlymams 2020 [...]

PRITARTA STATINIO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS 2020-09-11T15:42:15+00:00
31 07, 2020

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2020-07-31T11:23:34+00:00

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2020-07-31T11:23:34+00:00
22 07, 2020

Viešas aukcionas

2020-07-22T17:01:08+00:00

Informuojame, kad paskelbtas valgyklos pastato  (unikalus Nr. 3899-0008-9010), pažymėjimas plane 1M1p, statybos metai – 1990, bendras plotas – 289,16 kv. m) ir jam priskirto 0,2093 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-5126-3999), esančių Varėnos r. [...]

Viešas aukcionas 2020-07-22T17:01:08+00:00
22 07, 2020

Viešas aukcionas

2020-07-22T16:58:37+00:00

Informuojame, kad paskelbtas daržinės pastato  (unikalus Nr. 4400-3482-7352), pažymėjimas plane 1F1mp, statybos metai – 1979, bendras plotas – 517,92 kv. m) ir jam priskirto 0,1646 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-4946-9290), esantys Varėnos r. [...]

Viešas aukcionas 2020-07-22T16:58:37+00:00
22 07, 2020

Viešas aukcionas

2020-07-22T16:56:07+00:00

Informuojame, kad paskelbtas administracinio pastato (3765/8266 dalys)  (unikalus Nr. 3895-2004-2017), pažymėjimas plane 1B1m, statybos metai – 1952, bendras plotas – 82,66 kv. m) ir jam priskirto 0,0354 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-5202-8249), esantys [...]

Viešas aukcionas 2020-07-22T16:56:07+00:00
22 07, 2020

Viešas aukcionas

2020-07-22T16:52:18+00:00

Informuojame, kad paskelbtas siloso tranšėjos (unikalus Nr. 4400-4249-3414), fiziškai pažeista, pažymėjimas plane s1, statybos metai – 1976, plotas – 910,66 kv. m) ir jai priskirto 0,4711 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0609-4677), esančių Varėnos [...]

Viešas aukcionas 2020-07-22T16:52:18+00:00
20 07, 2020

Kviečiame teikti Paraiškas vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursui

2020-07-20T08:49:41+00:00

Kviečiame teikti Paraiškas vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursui. Paraiškas teikti gali visi švietimo teikėjai, turintys teisę vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklas, vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų [...]

Kviečiame teikti Paraiškas vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursui 2020-07-20T08:49:41+00:00
15 07, 2020

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2020-07-15T13:49:14+00:00

GYVENAMOSIOS PASKIRTIES, VIENO BUTO GYV. NAMO NEMUNAIČIO G. 14, MERKINĖS MSTL., VARĖNOS R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTO PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI Statybvietės adresas ir žžemės sklypo kadastrinis numeris: Nemunaičio g. 14, Merkinės miestelis, Varėnos r. sav., kad. [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2020-07-15T13:49:14+00:00
14 07, 2020

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

2020-07-15T13:25:09+00:00

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS  APIE KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ DZŪKŲ G. 64, VARĖNOJE, SUPAPRASTINTĄ STATYBOS PROJEKTĄ Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Varėna, Dzūkų g. 64, Sklypo kad. Nr. 3875/0001:125 Varėnos m. Žemės sklypo esama [...]

STATINIŲ PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS 2020-07-15T13:25:09+00:00
30 06, 2020

Skelbiamas jaunimo veiklos finansavimo konkursas

2020-07-02T14:16:02+00:00

Varėnos rajono savivaldybės administracija nuo liepos 7 dienos iki liepos 26 dienos skelbia Varėnos rajono jaunimo veiklos finansavimo konkursą. Priimami jaunimo organizacijų projektai gauti finansavimą iš 2020 m. Varėnos rajono savivaldybės biudžeto. Finansavimo prioritetai: [...]

Skelbiamas jaunimo veiklos finansavimo konkursas 2020-07-02T14:16:02+00:00
26 06, 2020

Viešas aukcionas

2020-06-26T14:24:51+00:00

Informuojame, kad paskelbtas fermos pastato (unikalus Nr. 4400-4258-5473, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane 1Ž1b, statybos metai – 1970, bendras plotas – 125,75 kv. m, 1 aukšto, sienos – monolitinis betonas) su jam priskirtu 0,1797 ha [...]

Viešas aukcionas 2020-06-26T14:24:51+00:00
26 06, 2020

Viešas aukcionas

2020-06-26T14:48:46+00:00

Informuojame, kad paskelbtas kultūros namų pastato (unikalus Nr. 4400-0754-9886, pažymėjimas plane 1C2p, statybos metai – 1988, bendras plotas – 3265,81 kv. m, 2 aukštų, sienos – plytų) ir jam priskirto 0,8758 ha žemės sklypas [...]

Viešas aukcionas 2020-06-26T14:48:46+00:00
26 06, 2020

Viešas aukcionas

2020-06-26T14:28:13+00:00

Informuojame, kad paskelbtas kluono pastato (unikalus Nr. 4400-5252-6097, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane 1J1p, statybos metai – 1982, bendras plotas – 356,22 kv. m, 1 aukšto), esančio Varėnos r. sav., Merkinės sen., Radyščiaus k., Sodų [...]

Viešas aukcionas 2020-06-26T14:28:13+00:00
26 06, 2020

Viešas aukcionas

2020-06-26T14:18:57+00:00

Informuojame, kad paskelbtas veršidės pastato (unikalus Nr. 4400-2295-9098, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane 1Ž1p, statybos metai – 1977, užstatytas plotas – 1045,00 kv. m, 1 aukšto, sienos – plytos), esančio Varėnos r. sav., Merkinės sen., [...]

Viešas aukcionas 2020-06-26T14:18:57+00:00
26 06, 2020

Viešas aukcionas

2020-06-26T14:12:24+00:00

Informuojame, kad paskelbtas 988/1097 karvidės pastato dalių (unikalus Nr. 4400-2267-8833, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane 1Ž1p, statybos metai – 1976, užstatytas plotas – 1097,00 kv. m, parduodamas plotas – 988 kv. m, 1 aukšto, sienos [...]

Viešas aukcionas 2020-06-26T14:12:24+00:00
26 06, 2020

Viešas aukcionas

2020-06-26T14:46:52+00:00

Informuojame, kad paskelbtas gyvenamojo namo (pastato unikalus Nr. 4400-0907-6084, registro Nr. 44/616488) su 0,1800 ha žemės sklypu (unikalus Nr. 4400-3995-6031, žemės sklypo kadastro Nr. 3833/0005:168 Matuizų k.), esantis Varėnos r. sav., Matuizų sen., Matuizų [...]

Viešas aukcionas 2020-06-26T14:46:52+00:00
26 06, 2020

Viešas aukcionas

2020-06-26T14:05:30+00:00

Informuojame, kad paskelbtas fermos pastato (unikalus Nr. 4400-4271-4881, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane 1Ž1m, statybos metai – 1987, užstatytas plotas – 1382,00 kv. m, 1 aukšto) su jam priskirtu 0,6710 ha žemės sklypu (unikalus Nr. [...]

Viešas aukcionas 2020-06-26T14:05:30+00:00
26 06, 2020

Viešas aukcionas

2020-06-26T13:59:56+00:00

Informuojame, kad paskelbtas fermos pastato (unikalus Nr. 4400-4270-7866, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane 1Ž1m, statybos metai – 1974, bendras plotas – 1513,08 kv. m, 1 aukšto, sienos - plytų) su jam priskirtu 0,2867 ha žemės [...]

Viešas aukcionas 2020-06-26T13:59:56+00:00
26 06, 2020

Viešas aukcionas

2020-06-26T13:55:46+00:00

Informuojame, kad paskelbtas 120 vietų veršidės pastato (unikalus Nr. 4400-4256-7164, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane 1Ž1p, statybos metai – 1982, bendras plotas – 576,00 kv. m, 1 aukšto), esančio Varėnos r. sav., Varėnos sen., Geidukonių [...]

Viešas aukcionas 2020-06-26T13:55:46+00:00
26 06, 2020

Viešas aukcionas

2020-06-26T13:56:17+00:00

Informuojame, kad paskelbtas veršidės pastato (unikalus Nr. 4400-4231-7637, fiziškai pažeistas, pažymėjimas plane 1Ž1m, statybos metai – 1976, bendras plotas – 269,86 kv. m, 1 aukšto, sienos – rąstai) ir jam priskirto 0,6101 ha žemės [...]

Viešas aukcionas 2020-06-26T13:56:17+00:00
23 06, 2020

Skelbiamas Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursas

2020-06-23T13:43:44+00:00

Kviečiame teikti paraiškas vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursui. Paraiškas teikti gali visi švietimo teikėjai, turintys teisę vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklas, vadovaudamiesi Varėnos rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų [...]

Skelbiamas Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo konkursas 2020-06-23T13:43:44+00:00