/Nuomos konkursas
2022 m. gegužės 17 d.

Nuomos konkursas

Skelbiamas negyvenamųjų patalpų (bendras plotas – 23,13 kv. m), esančių pastate Parko g. 10, Varėnoje, nuomos konkursas medicinos paslaugoms teikti. Nuomos terminas – 9 (devyni) metai, bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui.

Pradinis nuompinigių dydis – 4,20 Eur (be PVM) už 1 kv. m per mėnesį.

Asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse, arba jų atstovai, skelbime nurodytu laiku turi pateikti atsakingam asmeniui voką, ant kurio turi būti užrašyta:

PATALPŲ (BENDRAS PLOTAS 23,13 KV. M),

ESANČIŲ VARĖNOS M., PARKO G. 10, NUOMOS KONKURSUI

Voke turi būti pateikta:

  1. Paraiška dalyvauti konkurse.
  2. Siūlomas konkretus mėnesinis turto nuompinigių dydis (ne mažesnis nei 97,15 Eur (be PVM)).
  3. Siūlomas konkretus metinis turto nuompinigių dydis (ne mažesnis nei 1 165,80 Eur (be PVM)).

Norintys dalyvauti konkurse sumoka į Varėnos rajono savivaldybės administracijos (kodas 188773873) sąskaitą Nr. LT937181200002130126, banko kodas 71812, esančią AB Šiaulių banke, pradinį įnašą – turto nuomos mokestį už 3 mėnesius – 291,45 Eur (be PVM).

Dalyvauti turto nuomos konkurse turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti komisijai konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą ir banko išduotą patvirtintą mokėjimo pavedimą ar kvitą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į nuomotojo skelbime nurodytą banko sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą.

Dėl patalpų apžiūros kreiptis į Turto valdymo skyriaus vyr. specialistę Almą Tamulevičienę, tel. 8 671 65 773, el. p. alma.tamuleviciene@varena.lt.

Nuomos konkurso paraiškos priimamos nuo 2022 m. gegužės 17 d. 10 val. iki 2022 m. gegužės 31 d. 9 val. adresu Vytauto g. 12, 65184 Varėna, 49 kab. Atsakingas asmuo – Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Alma Tamulevičienė. Papildoma informacija teikiama tel. (8 310) 31 993.

Komisijos posėdis vyks 2022 m. gegužės 31 d. 10 val. Savivaldybės mažojoje posėdžių salėje (III aukšte, 42 kab.)

Nuomos konkurso sąlygos .

2022-05-17T11:41:55+00:00