/Paskelbti vieši aukcionai
2023 m. rugsėjo 16 d.

Paskelbti vieši aukcionai

  1. Mokyklos (unikalus Nr. 4400-0852-0047, bendras plotas – 2336,84 kv. m, statybos metai – 1984, sienos – plytos); katilinės (unikalus Nr. 4400-0852-0686, bendras plotas – 139,68 kv. m, statybos metai – 1984, sienos – plytų); kiemo statinių (skysto kuro rezervuaraim 4 vnt., unikalus Nr. 4400-0852-0774, statybos metai – 1984) ir jiems priskirto 1,4977 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0946-6372), esančių Varėnos r. sav., Vydenių sen., Vydenių k., Mokyklos g. 2, viešas aukcionas.

        Aukciono Nr. 249605 svetainėje www.evarzytines.lt.

  1. Karvidės (unikalus Nr. 4400-4230-9568, pastatas fiziškai pažeistas, baigtumo procentas – 35, užstatytas plotas – 425,00 kv. m, statybos metai – 1981, sienos – plytos), esančios Varėnos r. sav., Varėnos sen., Geidukonių k., Pievų g. 1A, viešas aukcionas.

        Aukciono Nr. 249606 svetainėje www.evarzytines.lt

         

         VIEŠO AUKCIONO SĄLYGOS

 

Aukcionai vykdomi informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų elektroninio aukciono vykdymo valstybės informacinėje sistemoje procedūrų aprašu, patvirtintu valstybės įmonės Turto banko generalinio direktoriaus 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. P1-142.

Informaciją, susijusią su aukcionu, teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Violeta Valūnienė, tel. (8 310) 31 992, el. p. violeta.valuniene@varena.lt

2023-09-16T14:16:15+00:00