/Priimamos paraiškos 2020 m. Varėnos rajono kultūros projektų daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti
2020 m. kovo 2 d.

Priimamos paraiškos 2020 m. Varėnos rajono kultūros projektų daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti

Varėnos rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius nuo š. m. kovo 3 d. iki  kovo 23 d. skelbia konkursą 2020 metams ir priima paraiškas kultūros projektų daliniam finansavimui gauti iš savivaldybės biudžeto.

Finansavimas skiriamas kultūros projektams, kurie skatina:

–  kultūros plėtrą, tradicijas ir meninę kultūrinę veiklą;

–  etninės kultūros tradicijų tęstinumą;

–  profesionalaus meno sklaidą rajone.

Projektai turi būti įgyvendinami Varėnos rajone arba skirti jam reprezentuoti.

Neremiami šie projektai:

– kolektyvų kūrimas ir jų finansavimas;

– koncertinės kelionės;

– leidyba, jei ji nesusijusi su projekto įgyvendinimu ir jo sklaida;

– pastatų rekonstrukcija arba kapitalinis remontas;

– instrumentų, įrangos, sceninių kostiumų įsigijimas.

Kultūros projektų finansavimo prioritetai:

– projektas turi papildomo finansavimo šaltinį;

– projektas turi seniūno, visuomeninės organizacijos – tos vietovės, kurioje kultūros projektas numatomas įgyvendinti rekomendaciją.

Projektų paraiškas gali teikti savivaldybės kultūros įstaigos ir jų teritoriniai struktūriniai padaliniai: bibliotekos, kultūros centrai, muziejai  bei savivaldybės teritorijoje esančios valstybinės viešosios įstaigos ir nevyriausybinės organizacijos, vykdančios kultūrinę veiklą (numatytą įstatuose) ir turinčios juridinio asmens teises.

Paraiškos formą ir finansavimo taisykles rasite čia.

(nuoroda į http://varena.lt/veiklos-sritys/kultura/ skiltyje „Dokumentai“)

 

Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Kultūros ir sporto skyriaus informacija

2020-03-02T14:38:41+00:00