/PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2022 m. birželio 9 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu statinio projekto „Kito inžinerinio statinio Alytaus g. 2B, Varėnoje rekonstravimo ir paskirties keitimo į elektros tinklus bei elektros tinklų Varėnos r. sav., Varėnos r. sav. teritorija rekonstravimo projektas“ projektiniams pasiūlymams 2022 m. birželio 9 d. pritarta IS „Infostatyba“, prisijungus per www.planuojustatau.lt.

2022-06-15T11:03:04+00:00