/PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2023 m. sausio 23 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu statinio projekto „Kitos paskirties inžinerinio statinio (aikštės) S. Dariaus ir S. Girėno a. 1, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav., supaprastintas statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams 2023 m. sausio 23 d. pritarta IS „Infostatyba“, prisijungus per www.planuojustatau.lt.

Projektiniai pasiūlymai

2023-01-25T11:57:11+00:00