/PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2021 m. lapkričio 9 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu projekto „Pagalbinio ūkio paskirties pastato Ūlos g. 37, Zervynų k., Marcinkonių sen., Varėnos r. sav. rekonstravimo projektas“ projektiniams pasiūlymams 2021 m. lapkričio 8 d. pritarta per IS „Infostatyba“.

2021-11-12T16:03:51+00:00