/PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2024 m. gegužės 9 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu statinio projekto „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 133 Merkinė–Leipalingis 13,646 km tilto per kanalą rekonstravimo projektas“ projektiniams pasiūlymams 2024 m. gegužės 9 d. pritarta IS „Infostatyba“, prisijungus per www.planuojustatau.lt.

Pridedama: Projektiniai pasiūlymai

2024-05-09T16:12:32+00:00