/PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS
2024 m. gegužės 27 d.

PRITARTA STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIAMS PASIŪLYMAMS

Vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 67 punktu statinio projekto „Kitos (fermų) paskirties pastato (karvidės), Varėnos r. sav., Varėnos sen., Pakaršio k., Ežero g. 15A, statybos projektas“ projektiniams pasiūlymams 2024 m. gegužės 27 d. pritarta IS „Infostatyba“, prisijungus per www.planuojustatau.lt.

Pridedama: projektiniai pasiūlymai.

2024-05-28T16:08:41+00:00