/PROJEKTO „KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI PLĖTRA VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PARTNERIO ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGAI TEIKTI ATRANKA
2019 m. gegužės 28 d.

PROJEKTO „KOMPLEKSINIŲ PASLAUGŲ ŠEIMAI PLĖTRA VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ PARTNERIO ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGAI TEIKTI ATRANKA

Varėnos rajono savivaldybė iki birželio 10 d. skelbia pojekto „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“ (toliau – Projektas) partnerio asmeninio asistento paslaugai teikti atranką ir priima paraiškas. Atrankos tikslas – atrinkti partnerį, kuris turės vykdyti vieną iš projekto veiklų, t.y. teikti asmeninio asistento paslaugas asmenims su fizine ir (ar) kompleksine negalia Varėnos rajono savivaldybėje. Projekto partneris turės sudaryti sąlygas asmeniui gauti asmeninio asistento paslaugą, atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikti jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų izoliuoti jo nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime. Asmeninio asistento paslauga turės būti teikiama vadovaujantis Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-657 „Dėl Asmeninio asistento paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Projekto „Kompleksinių paslaugų šeimai plėtra Varėnos rajono savivaldybėje“ partnerio asmeninio asistento paslaugai teikti atrankos tvarkos aprašą ir paraiškos formą rasite čia.

Paraiška turi būti pateikta adresu: Varėnos rajono savivaldybės administracijai Vytauto g. 12, 65184 Varėna.

2019-05-28T09:58:24+00:00