/Skelbiamas konkursas 2019 metų Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektams remti
2018 m. lapkričio 5 d.

Skelbiamas konkursas 2019 metų Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektams remti

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektams remti 2019 metais iš savivaldybės biudžeto.

Konkurso tikslas – plėtoti įvairias socialinių paslaugų teikimo formas, kurti socialinių paslaugų tinklą savivaldybės teritorijoje; skatinti nevyriausybines organizacijas dalyvauti socialinių paslaugų teikimo procese; materialiai remti nevyriausybines organizacijas, kurios teikia socialines paslaugas.

Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos, kurių viena iš pagrindinių sričių yra socialinių paslaugų bendruomenėje teikimas.

Projekto paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. DV – 367 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektų rėmimo“.

Projektų paraiškos priimamos nuo 2018 m. lapkričio 1 d. iki 2018 metų lapkričio 30 d. 17 val.  Konkursui pateikiama: užpildytos projekto paraiškos formos originalas (1 priedas). Paraiška gali būti pateikta registruotu paštu, įteikta pašto kurjerio ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip nurodyta konkurso skelbime.

Informaciją teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Inga Videikaitė, telefonu (8 310) 33087, el. p. inga.videikaite@varena.lt, darbo dienomis nuo 8 val. 00 min. iki 17 val. 00 min. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) arba atvykus į  Varėnos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių adresu  Vytauto g. 12, Varėna (11 kab.).

Varėnos rajono savivaldybės 2019 metų Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektams remti iš savivaldybės biudžeto planuojama skirti 10 000 Eur.

  1. Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos projektų rėmimo tvarkos aprašas.
  2. Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialines paslaugas, veiklos rėmimo projekto paraiška (1 priedas).
2018-11-14T11:35:36+00:00