/Skelbiamas mugės „Grybų šventės mugė 2024“ organizatoriaus parinkimo viešas konkursas
2024 m. birželio 6 d.

Skelbiamas mugės „Grybų šventės mugė 2024“ organizatoriaus parinkimo viešas konkursas

Varėnos rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija) skelbia mugės „Grybų šventės mugė 2024“ (toliau – Mugė) organizatoriaus parinkimo viešą konkursą (toliau – Konkursas). Konkursas organizuojamas vadovaujantis Mugės organizatoriaus parinkimo tvarkos aprašu, patvirtintu Savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. DV-377. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kurie pagal įstatymus nėra bankrutavę ar bankrutuojantys, nėra likviduojami ar restruktūrizuojami, nėra su kreditoriais sudarę taikos sutarties, sustabdę ar apriboję savo veiklos.

Mugė „Grybų šventės mugė 2024“ organizuojama Varėnoje, Basanavičiaus g. (nuo J. Basanavičiaus ir Vytauto g. sankirtos iki M. K. Čiurlionio g.), M. K. Čiurlionio g. (nuo J. Basanavičiaus ir M. K. Čiurlionio g. sankirtos iki Savanorių g.) ir miesto parke numatytose zonose, rugsėjo 14 d. Mugėje galima prekiauti tautinio paveldo produktais, tradiciniais gaminiais, tautodailės, dailiųjų amatų ir rankų darbo gaminiais, knygomis, žaislais, suvenyrais, žemės ūkio ir maisto produktais, numatytose miesto parko zonose teikti lauko restoranų ir pramogines paslaugas.

Norintieji dalyvauti Konkurse turi pateikti šiuos lietuvių kalba surašytus dokumentus:

  1. Visiškai užpildytą nustatytos formos paraišką, patvirtintą Konkurso dalyvio vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jei naudojamas);
  2. Konkurso dalyvio įstatų ar juos atitinkančio dokumento patvirtintas kopijas;
  3. Praėjusių dvejų metų dokumentus, kuriuose yra duomenų, patvirtinančių Konkurso dalyvio patirtį organizuojant muges miesto švenčių metu (ne mažiau kaip 100 dalyvių);
  4. Valstybės įmonės Registrų centro, Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos išduotus dokumentus arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad Konkurso dalyvis atitinka Aprašo 4 punkte nurodytus reikalavimus. Dokumentai turi būti išduoti ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki voko su paraiška dalyvauti Konkurse registravimo dienos.
  5. Rekomendaciją (ar kelias rekomendacijas) iš partnerių (viešųjų įstaigų, savivaldybių ir kt.), su kuriais buvo organizuotos miestų švenčių mugės.

Dokumentai užklijuotame ir užantspauduotame voke su užrašu mugės „Grybų šventės mugė 2024“ organizatoriaus parinkimo konkursui“ ir Konkurso dalyvio rekvizitais priimami bei registruojami nuo birželio 7 d. iki birželio 19 d. 16.45 val. Savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje (Vytauto g. 12, Varėna, I a. priimamasis).

Išsamesnę informaciją teikia Kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Giedrė Jablonskienė, (Vytauto g. 12, 17 kab.), tel. +370 310 32 014, el. paštas giedre.jablonskiene@varena.lt

Konkurso komisijos posėdis vyks birželio 20 d. 13 val. (Vytauto g. 12, III a. Baltoji salė). Konkurso laimėtojas – Mugės organizatorius – bus paskelbtas Varėnos rajono savivaldybės interneto svetainėje  www.varena.lt iki birželio 25 d. (imtinai).

Susipažinti su Konkurso Mugės organizatoriui parinkti tvarkos aprašu galima ČIA.

 

2024-06-13T16:37:02+00:00