/Skelbiamas viešasis konkursas į viešąsias prekybos ir paslaugų teikimo vietas
2024 m. gegužės 6 d.

Skelbiamas viešasis konkursas į viešąsias prekybos ir paslaugų teikimo vietas

Konkurso pavadinimas: „Viešųjų vietų konkursas Nr. 1“.
Konkursas skelbiamas į viešąsias vietas:

 1. Vilniaus g. 12, Senosios Varėnos k.*, šalia Varėnos verslumo ugdymo ir turizmo informacijos centro (prie automobilių stovėjimo aikštelės): prekybai iš autotransporto priemonės – 3 vietos.

*Leidžiama prekyba amatininkų ir (ar) tautodailininkų dirbiniais, produkcija užauginta bei gaminiais pagamintais Dzūkijos etnografiniame regione.

 1. Vytauto g. 14, Varėna, prie automobilių stovėjimo aikštelės tarp Varėnos rajono savivaldybės administracijos pastato ir parduotuvės „IKI“: prekybai iš autotransporto priemonės – 1 vieta.
 2. Žiedo g. 6, Varėna, prie naujųjų miesto kapinių: prekybai kioskuose (paviljonuose) – 1 vieta.
 3. Žiedo g. 6, Varėna, prie naujųjų miesto kapinių: prekybai nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių – 3 vietos.
 4. Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r., Miško gėrybių turgelyje: prekybai kioskuose (paviljonuose) – 2 vietos.

 

Eilės Nr. pagal vietų sąrašą Viešosios vietos adresas Leidžiamas prekybos ar paslaugų teikimo būdas Vietų skaičius Nustatytas pradinis vietinės rinkliavos dydis už vieną vietą, Eur

(1 metų laikotarpiui)

1. Vilniaus g. 12, Senosios Varėnos k. (šalia Varėnos verslumo ugdymo ir turizmo informacijos centro, prie automobilių stovėjimo aikštelės) Prekybai iš autotransporto priemonės 3 260,0
2. Vytauto g. 14, Varėna (prie automobilių stovėjimo aikštelės tarp Varėnos rajono savivaldybės administracijos pastato ir parduotuvės „IKI“) Prekybai iš autotransporto priemonės 1 260,0
3. Žiedo g. 6, Varėna, prie naujųjų miesto kapinių Prekybai kioskuose (paviljonuose) 1 12,0 / 1 kv. m arba 24,0 / 1 kv. m (priklausomai nuo asortimento)
4. Žiedo g. 6, Varėna, prie naujųjų miesto kapinių Prekybai nuo (iš) laikinųjų prekybos įrenginių 3 260,0
5. Naujųjų Valkininkų k., Varėnos r., Miško gėrybių turgelyje Prekybai kioskuose (paviljonuose) 2 12,0 / 1 kv. m

Pastaba. Konkurso organizatorius pasilieka teisę parinkti konkursą laimėjusiam dalyviui konkrečią prekybos vietą.

 

Konkurso laimėtojas įgyja teisę įrengti laikinuosius prekybos (paslaugų teikimo) įrenginius ar statinius ir naudoti juos prekybos (paslaugų teikimo) veiklai konkrečioje laimėtoje viešojoje vietoje ar viešosios vietos prekybos vietoje 5 metus, kiekvienais metais pateikęs prašymą naujam Leidimui gauti ir šį Leidimą gavęs.

Konkurse gali dalyvauti fizinis asmuo nuo 18 metų ar juridinis asmuo, kuris, norėdamas užsiregistruoti Konkurso dalyviu, pateikia Viešojo konkurso leidimui prekiauti ar teikti paslaugas organizavimo komisijai (toliau – Komisija) per Varėnos rajono savivaldybės priimamąjį užklijuotą voką, ant kurio užrašyta Komisijos posėdžio data. Į voką turi būti įdėtas kitas, užklijuotas vokas, ant kurio užrašytas konkrečios viešosios vietos pavadinimas bei numeris pagal vietų sąrašą. Vidiniame voke turi būti pateikti šie dokumentai:

 1. užpildyta paraiška dėl dalyvavimo viešajame konkurse;
 2. fizinio asmens tapatybės dokumento (asmens tapatybės kortelės arba paso) kopija, juridinio asmens – steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos. Dokumentų kopijos turi būti patvirtintos antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu.

Konkurso pradinė Rinkliavos dydžio suma negali būti mažesnis nei Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Varėnos rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą nuostatų, patvirtintų Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T-IX-499 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Varėnos rajono savivaldybės teritorijos viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Rinkliavų nuostatai), 1 priede nurodyti dydžiai.

Interneto svetainė, kurioje galima susipažinti su Viešojo konkurso rinkliavų objektų sąrašu, Konkurso organizavimo ir Rinkliavų nuostatais: https://varena.lt/viesasis-konkursas

Varėnos r. savivaldybės viešosios vietos, kuriose leidžiama prekiauti ar teikti paslaugas:
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=4b4eacee06244e91b6f0db7c46f9e570&extent=24.5393,54.2153,24.5831,54.2315

Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas: nuo 2024 m. gegužės 6 d. 10.00 val. iki 2024 m. gegužės 17 d. 15.45 val.

Paraiškų dalyvauti Konkurse pateikimo vieta: Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, Varėna, I aukšto priimamasis.

Komisijos posėdis vyks Varėnos rajono savivaldybės administracijos, Vytauto g. 12, Varėna, III aukšto mažojoje salėje 2024 m. gegužės 20 d. 14.00 val.

Asmenys, pateikę paraiškas dalyvauti Konkurse, privalo atvykti į Komisijos posėdį.

Konkurso dalyvis turi pateikti Komisijai:

 1. registracijos pažymėjimą, kurį Konkurso dalyviui išduos jį užregistravęs Varėnos rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus darbuotojas, dirbantis priimamajame;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba įgaliojimą, suteikiantį teisę atstovauti fiziniam ar juridiniam asmeniui.

Atkreipiame dėmesį:

 1. Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos tik darbo dienomis:
  I–IV –  nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val.
  V –  nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 15.45 val.
 2. Asmenys, nespėję pateikti paraiškos iki 2024 m. gegužės 17 d. 15.45 val., į Konkursą nebus registruojami.
 3. Ketinantys dalyvauti Konkurse:
 • ant išorinio voko turi būti užrašyta tik Komisijos posėdžio, kada bus atplėšiami vokai, data, t. y. „2024 m. gegužės 20 d.“
 • ant vidinio voko turi būti užrašytas konkrečios viešosios vietos pavadinimas bei numeris pagal sąrašą, pvz. „Vytauto g. 14, Varėna, Nr. 2“.

Vokų pildymo pavyzdys.

 

Papildomą informaciją teikia Loreta Vardonytė, tel.  8 (310) 32 016 arba el. p. loreta.vardonyte@varena.lt.

 

2024-05-07T08:47:23+00:00