/STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2022 m. rugsėjo 28 d.

STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti projekto GYVENAMOSIOS PASKIRTIES (VIENO BUTO) PASTATO IR PAGALBINIO ŪKIO PASTATO VILNIAUS G. 102, VALKININKAI, VARĖNOS R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS  projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas: Vilniaus g. 102, Valkininkai, Varėnos r. sav.
Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta): vienbutis gyvenamasis namas (paskirtis – gyvenamoji), pagalbinio ūkio pastatas (paskirtis – pagalbinio ūkio);
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus: UAB „Architektūros menas“, projekto dalies vadovas Simonas Savickas, kvalifikacijos atestatas Nr. A1664, Vilniaus m. sav., Vilnius, Konstitucijos pr. 23-510, el. paštas simonas@a-m.lt, tel. +370 684 82460;
Projektinius pasiūlymus parengęs statinio projekto vadovas (autorius): Projekto vadovas Simonas Savickas; el. paštas: simonas@a-m.lt; tel. +370 684 82460;
Statytojas: D.N.;
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: nuo 2022-09-28 iki 2022-10-12 Varėnos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.varena.lt ir projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis, 10:00 – 15:00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos;
Informacija iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: iki 2022-10-12 d. darbo dienomis 10:00-15:00 val., tel. 868482460, el. paštu simonas@a-m.lt, bei viešojo susirinkimo metu;
Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešasis susirinkimas įvyks 2022-10-12 d. 15.00 val. nuotoliniu būdu prisijungiant per šią nuorodą:

https://us04web.zoom.us/j/74133072133?pwd=EIs68KAOHDjAUoGh23LhCnJTD2CkbE.1
Meeting ID: 741 3307 2133
Passcode: HB1HSx

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

2022-09-29T10:58:15+00:00