/STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS
2022 m. lapkričio 23 d.

STATINIO PROJEKTO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ VIEŠINIMAS

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO VILNIAUS G. 13, VALKININKUOSE, VARĖNOS R. SAV., REKONSTRAVIMO PROJEKTAS projektiniai pasiūlymai.

Statinių statybvietės adresas: Vilniaus g. 13, Valkininkai, Varėnos r. sav.;
Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: Kultūros paskirties pastatas;
Projekto rengėjas: UAB „Statybos projektai“, įm. k. 300626181, Linkmenų 42-8, Vilnius; PV Romas Kerulis 18319, el. paštas kerulis@statybosprojektai.com, tel. 8 659 44684;
Statytojas: Varėnos rajono savivaldybė, Vytauto g. 12, 65184 Varėna. Tel. (8 310) 32 001, el. p. info@varena.lt;
Užsakovas: Varėnos kultūros centras, J. Basanavičiaus g. 2 LT-65174 Varėna;
Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Kultūros paskirties pastate Vilniaus g. 13, Valkininkuose, Varėnos r. sav., darbo dienomis 9–12 ir 13–16 val. iki 2022.12.13 arba iš anksto susitarus tel. + 370 62038056, taip pat su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti Varėnos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.varena.lt;
Pasiūlymus dėl projektinių sprendinių galima teikti: projekto vadovui el. paštu kerulis@statybosprojektai.com, tel +37065944684, arba raštu iki viešo susirinkimo (adresuojant UAB „Statybos projektai“ Linkmenų 42-8, Vilnius projektų vadovui Romui Keruliui);
Viešas susirinkimas numatomas: 2022 m. gruodžio 13 d. 15.15 val. kultūros paskirties pastate Vilniaus g. 13, Valkininkuose, Varėnos r. sav.

Projektiniai pasiūlymai

Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija

 

2022-11-23T17:00:54+00:00