/Varėnos rajono savivaldybė skelbiamų derybų būdu perka žemės sklypą Varėnos rajono Matuizų seniūnijoje Krūminių k.
2022 m. rugsėjo 29 d.

Varėnos rajono savivaldybė skelbiamų derybų būdu perka žemės sklypą Varėnos rajono Matuizų seniūnijoje Krūminių k.

Varėnos rajono savivaldybė (į. k. 188773873, adresas – Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. Nr. (8 310) 32 001, direktorius@varena.lt) skelbiamų derybų būdu perka žemės sklypą Varėnos rajono Matuizų seniūnijoje Krūminių k. siekiant užtikrinti nuotekų valymą ir įrengti vandens gręžinį.

Pirkimo dokumentus galima gauti Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 50 kab., Vytauto g. 12, 65184 Varėna arba interneto svetainėje www.varena.lt/teisineinformacija. Paraiškos forma yra pirkimo dokumente.

Pasiūlymai priimami iki 2022 m. spalio 24 d. 15.30 val. Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 50  kab., Vytauto g. 12, 65184 Varėna.

Pasiūlymai su nekilnojamojo turto dokumentais pateikiamos užklijuotuose vokuose, ant kurių nurodomi kandidato rekvizitai (vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris) ir užrašyta ,,Žemės sklypo Varėnos r. sav. Matuizų sen. Krūminių k. pirkimas. Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, Varėna.“ Pasiūlymą kandidatas pateikia pats arba atsiunčia paštu.

Pasiūlyme turi būti nurodyta pradinė pardavimo kaina, pateikti siūlomo parduoti žemės sklypo dokumentai – nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos; kadastro duomenų bylos kopija;

bendraturčių sprendimas (sutikimas) parduoti nekilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka; pažyma dėl siūlomo parduoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo, kai šio sklypo nepageidauja pirkti asmenys, turintys pirmumo teisę jį pirkti. Jeigu kandidatas negali dalyvauti pats, turi būti pridėtas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

Informacija teikiama Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje, 50 kab., Vytauto g. 12, 65184 Varėna, telefonas pasiteirauti – (8 310) 31 992.

 

Turto valdymo skyriaus informacija

 

2022-09-29T11:42:37+00:00