/Varėnos rajono savivaldybėje gerinama paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybė
2018 m. rugpjūčio 23 d.

Varėnos rajono savivaldybėje gerinama paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybė

Varėnos rajono savivaldybės administracija sėkmingai tęsia projekto Nr. 10.1.3-ESFA-R-920-11-0001 „Paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Varėnos rajono savivaldybėje“, finansuojamo Europos socialinio fondo ir Savivaldybės biudžeto lėšomis, veiklų įgyvendinimą.

Siekiant optimizuoti viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo bei organizavimo procesus, patobulinta Savivaldybėje naudojama dokumentų valdymo sistema, atnaujintos ir pritaikytos paslaugų teikimui pagal vieno langelio principą Savivaldybės administracijos patalpos: suremontuoti 4 kabinetai, kuriuose paslaugos bus teikiamos vieno langelio principu, vestibiulyje įrengtos stiklinės pertvaros bei praėjimo kontrolės sistema, įsigyti reikiami baldai, perkama kompiuterinė įranga. Atlikus Administracijos patalpų atnaujinimo darbus, bus užtikrintas į Savivaldybę atvykusių interesantų, nepriklausomai nuo jiems teikiamų paslaugų pobūdžio, centralizuotas aptarnavimas vienoje darbo vietoje, vienodų sąlygų sudarymas visų gyventojų grupių aptarnavimui ir jų nediskriminavimui, kokybiškam neįgalių interesantų poreikių tenkinimui, pokalbių konfidencialumas.

2018 m. birželio 26 d. Administracija pasirašė sutartį su UAB „Kvalitetas“, pagal kurią ši įmonė kartu su Mykolo Romerio universitetu per 12 mėn. įsipareigojo suteikti šias paslaugas: parengti Piliečių (paslaugų) chartiją ir paslaugų bei asmenų aptarnavimo kokybės standartus, asmenų aptarnavimo ir paslaugų teikimo vieno langelio principu Savivaldybės administracijoje tvarkos aprašą, paslaugų kokybės ir teikimo procesų stebėsenos bei vertinimo metodiką, paslaugų teikimo naudojant mikroautobusą tvarkos aprašą bei organizuoti mokymus Savivaldybės administracijos ir Savivaldybės įstaigų darbuotojams, skirtus gerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę.

Siekiant pagerinti Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę bei padidinti paslaugų prieinamumą kaimų bendruomenėms, šio projekto metu planuojama įsigyti paslaugoms teikti pritaikytą mikroautobusą, kuris pagal nustatytą grafiką kursuos po rajono kaimus. Numatoma, kad mikroautobuse bus teikiamos ne tik bibliotekos paslaugos, bet ir priimami gyventojų prašymai dėl Savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų, įvairūs kreipimaisi į visas savivaldybei pavaldžias įstaigas. Priimti dokumentai galės būti nedelsiant paskiriami vykdytojams per atnaujintą dokumentų valdymo sistemą.

Be to, planuojama sukurti Savivaldybės interneto svetainėje funkcionuojantį „Problemų žemėlapį“, kuris turės integraciją su Savivaldybės administracijoje naudojama dokumentų valdymo sistema. Tai leis administracijos darbuotojams greičiau reaguoti ir kontroliuoti paslaugų teikimą, informuoti apie žemėlapyje pažymėtas problemas paslaugas teikiančias įmones arba greičiau inicijuoti infrastruktūros remonto darbus. Gyventojai, užregistravę problemas žemėlapyje, galės sekti jų nagrinėjimo eigą.

Numatoma, kad visos projekto veiklos bus baigtos įgyvendinti iki 2019 m. rugpjūčio 6 d.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .

 

2018-08-24T09:26:56+00:00