/Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka ne mažesnio kaip 200 kv. m bendro ploto gyvenamąjį namą
2024 m. balandžio 18 d.

Varėnos rajono savivaldybės administracija skelbiamų derybų būdu perka ne mažesnio kaip 200 kv. m bendro ploto gyvenamąjį namą

Varėnos rajono savivaldybės administracija (į. k. 188773873, adresas – Vytauto g. 12, 65184 Varėna, tel. Nr. (8 310) 32 005, direktorius@varena.lt) skelbiamų derybų būdu perka ne mažesnio kaip 200 kv. m bendro ploto gyvenamąjį namą Varėnos mieste kartu su žemės sklypu, kurio dydis ne mažesnis kaip 8 arai.

Pirkimo dokumentus galima gauti pateikiant prašymą elektroniniu paštu: violeta.valuniene@varena.lt arba Varėna arba interneto svetainėje varena.lt/savivaldybė/teisinė informacija/teisės aktai.

Pasiūlymai priimami iki 2024 m. gegužės 10 d. 12.00 val. siunčiant juos paštu arba atnešant į Varėnos rajono savivaldybės administracijos priimamąjį užklijuotuose vokuose.

Pasiūlymą kandidatas pateikia pats arba atsiunčia paštu. Ant voko turi būti užrašyta: „Pasiūlymas gyvenamojo namo su žemės sklypu Varėnos mieste pirkimui, Varėnos rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, Varėna“.

Pasiūlyme turi būti nurodyta pradinė pardavimo kaina, pateikta kadastrinių matavimų bylos kopija, nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos; buto energinio naudingumo sertifikato kopija (iš VĮ Registrų centro); bendraturčių sprendimas (sutikimas, jeigu yra bendraturčių) parduoti nekilnojamąjį daiktą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka. Jeigu kandidatas negali dalyvauti pats, turi būti pridėtas notaro patvirtintas įgaliojimas.

Pasiūlymas dalyvauti derybose ir kiti dokumentai pateikiami lietuvių kalba.

Informacija teikiama telefonu (8 310) 31 992.

2024-04-18T13:42:55+00:00