/Viešas aukcionas
2023 m. sausio 20 d.

Viešas aukcionas

Informuojame, kad Varėnos rajono savivaldybė paskelbė viešą aukcioną, kuriame bus parduodamas Varėnos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas

Aukcionas Nr. 238051, autobusas MERSEDES BENZ412, valstybinis Nr. DRV 762, gamybos metai – 1997 m., pradinė pardavimo kaina – 1 200 eurų, dalyvio garantinio įnašo dydis – 120,00 eurų, minimalus kainos didinimo intervalas – 100 eurų, dalyvio registracijos mokestis – 30,00 eurų.

Dalyvių registracijos pradžia  – 2023-01-30 00:00.

Dalyvių registracijos pabaiga  – 2023-01-31 23:59.

Aukciono pradžia  – 2023-02-03 09:00.

Aukciono pabaiga  – 2023-02-06 13:59.

Blogai veikia rankinis stabdis, suskilęs priekinis stiklas, priekiniai žibintai nedega ir blogai sureguliuoti, variklio dūmingumas viršija leistiną ribą, įlipimo ir išlipimo durys neužsidaro. Automobilio gamybos metai – 1997 m. Turtą apžiūrėti galima iš anksto susitarus su atsakingu asmeniu. Autobusas stovi Varėnos autobusų parko aikštelėje, adresu Spaustuvės g. 8, Varėna. Atsakingas asmuo Ruslan Oleinik, tel. 8 611 09 922.

Elektroninio aukciono laimėtojas privalo pasirašyti Turto objekto perdavimo aktą per 3 darbo dienas nuo atsiskaitymo už nupirktą turtą. Šis aktas yra nuosavybės teisę į jį patvirtinantis dokumentas.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas, dalyvio registracijos mokestis, turto pardavimo kaina sumokami į Varėnos sporto centro (įmonės kodas 304170647), J. Basanavičiaus g. 2, Varėna, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT737181200002130195, AB Šiaulių bankas, banko kodas 71812. Sumokėtas dalyvio registracijos mokestis dalyviui negrąžinamas, sumokėtas garantinis įnašas dalyviams grąžinamas į Jų sąskaitą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo aukciono pasibaigimo dienos. Aukcione nupirktas turto objektas, aukcione parduoto turto objekto perdavimo aktas ir su šio turto objekto naudojimu susijusia dokumentacija aukciono laimėtojui perduodami ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atsiskaitymo už nupirktą turto objektą dienos. Sumokėtas garantinis įnašas aukciono laimėtojui įskaitomas į turto objekto pardavimo kainą.

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/, vadovaujantis Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio materialiojo turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklėmis, patvirtintomis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. DV-443 „Dėl Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti ilgalaikio materialiojo turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklių patvirtinimo“.

Informaciją, susijusią su aukcionu, teikia Varėnos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Alma Tamulevičienė, tel. (8 310) 31 993, el. p. alma.tamuleviciene@varena.lt

 

 

2023-01-27T15:46:51+00:00