/Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus
2022 m. gegužės 18 d.

Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti „Kito inžinerinio statinio Alytaus g. 2B, Varėnoje rekonstravimo ir paskirties keitimo į elektros tinklus bei elektros tinklų Varėnos r. sav., Varėnos r. sav. teritorija rekonstravimo projektas“ projektiniai pasiūlymai.

Projekto pavadinimas: Kito inžinerinio statinio Alytaus g. 2B, Varėnoje rekonstravimo ir paskirties keitimo į elektros tinklus bei elektros tinklų Varėnos r. sav., Varėnos r. sav. teritorija rekonstravimo projektas.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Statinio Nr. 1 (unikalus Nr. 4400-0003-1130) – žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. 3875/0003:162 Varėnos m. k.v., unikalus Nr. 4400-0016-4718, adresas Varėna, Alytaus g. 2B;

Statinys Nr. 2 (unikalus Nr. 4400-0216-7686) – Varėnos r. sav., Varėnos r. sav. teritorija.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir naudojimo būdas:

Žemės sklypo, kuriame yra Statinys Nr. 1 (unikalus Nr. 4400-0003-1130) paskirtis – Kita; naudojimo būdas – Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos;

Žemės sklypas Statiniui Nr. 2 (unikalus Nr. 4400-0216-7686) nėra suformuotas ir priskirtas.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinio Nr. 1 (unikalus Nr. 4400-0003-1130) esama paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai. Būsima paskirtis: Inžineriniai statiniai – inžineriniai tinklai – elektros tinklai;

Statinio Nr. 2 (unikalus Nr. 4400-0216-7686) esama paskirtis (nekeičiama): Inžineriniai statiniai – inžineriniai tinklai – elektros tinklai.

Statinių esama ir (ar) numatoma kategorija:

Statinio Nr. 1 (unikalus Nr. 4400-0003-1130) esama paskirtis (nekeičiama) – ypatingasis;

Statinio Nr. 2 (unikalus Nr. 4400-0216-7686) esama paskirtis (nekeičiama) – ypatingasis.

Statybos rūšis:

Statinio Nr. 1 (unikalus Nr. 4400-0003-1130) – rekonstravimas;

Statinio Nr. 2 (unikalus Nr. 4400-0216-7686) – elektros tinklų rekonstravimas.

Statytojas: AB „Litgrid“, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, LT-05131. Atsakingas Projektų įgyvendinimo skyriaus projektų vadovas Nikolaj Komisarenko el. paštas nikolaj.komisarenko@litgrid.eu, mob. tel. +37061878594.

Projektuotojas: UAB „TETAS“ Projektavimo skyriaus, V. Krėvės pr. 120, Kaunas, LT-51119, projekto vadovas Lukas Bačiauskas (atestato Nr. 23291), el. paštas lukas.baciauskas@holo.lt, mob. tel. +37068231307, projekto vadovo asistentas Rokas Zalatorius, el. paštas rokas.zalatorius@holo.lt, mob. tel. +37065191985.

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: Projektuotojo patalpose UAB „TETAS“ Projektavimo skyrius, V. Krėvės pr. 120, Kaunas, LT-51119, darbo dienomis nuo 09.00 iki 16.00 val. iki 2022 m. birželio mėn. 02 d. ir Varėnos rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje www.varena.lt, skiltyje „Aukcionai, konkursai, skelbimai“. Informacija dėl projektinių pasiūlymų teikiama darbo dienomis nuo 09.00 val. iki 16.00 val. tel. +37065191985, arba el. paštais: lukas.baciauskas@holo.lt, rokas.zalatorius@holo.lt.

Visuomenės atstovai pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių gali teikti Projektuotojui: raštu adresu – UAB „TETAS“ Projektavimo skyrius, V. Krėvės pr. 120, Kaunas, LT-51119, el. paštais lukas.baciauskas@holo.lt, rokas.zalatorius@holo.lt per visą 10 darbo dienų laikotarpį, skirtą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais, iki viešo susirinkimo pabaigos ir jo metu. Teikiant pasiūlymus Projektuotojui turi būti nurodyta:

  1. Vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys;
  2. Pasiūlymo teikimo data;
  3. Informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Pasiūlymus pateikusiems visuomenės atstovams Projektuotojas per 5 darbo dienas po viešo susirinkimo atsako raštu, pateikdamas pasiūlymų įvertinimą su paaiškinimais.

Viešas susirinkimas įvyks: Viešasis susirinkimas įvyks 2022 m. birželio mėn. 02 d. 15.00 val. adresu J. Basanavičiaus g. 40, LT-65210 Varėna, Varėnos seniūnijos patalpose.

 

Priedai:

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

2022-05-18T08:32:55+00:00