/Civilinės būklės aktų įrašų anuliavimas
Civilinės būklės aktų įrašų anuliavimas 2020-10-01T15:50:19+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 02-08
2. Administracinės paslaugos versija Penkta
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Civilinės būklės aktų įrašų anuliavimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Civilinės metrikacijos įstaiga civilinės būklės aktų įrašus anuliuoja asmens, kurio civilinės būklės aktas įregistruotas, prašymu, suinteresuoto asmens prašymu, savo iniciatyva.
5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115.

4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533.

5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“.

6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-29 įsakymas Nr. 1R-336 „Dėl  Civilinės būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių dokumentų saugojimo tvarkos aprašo ir terminų rodyklės patvirtinimo“.

7. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų  registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111.

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Asmens tapatybės dokumentas.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 1. Civilinės metrikacijos įstaiga, gavusi prašymą, išsireikalauja iš kitų civilinės metrikacijos įstaigų ir archyvų reikiamus įrašus anuliuoti įrašą.

2. Kiti reikiami duomenys gaunami iš Registrų centro.

8. Administracinės paslaugos teikėjas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Rūta Aganauskienė,

tel. (8 310) 31 555,

el. p. ruta.aganauskiene@varena.lt.

9. Administracinės paslaugos vadovas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

Aivaras Batūra,

el. p. aivaras.batura@varena.lt,

tel. (8 310) 33 084.

10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslauga suteikiama per vieną mėnesį.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos

4,90 Eur

Sąskaitos Nr. LT247300010112394300

Mokesčio kodas 52838

Gavėjo kodas 188659752

12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Pateikiamas rašytinis prašymas.

Prašymo forma

13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Vienpusės sąveikos 60.3 p.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai 1. Prašymą anuliuoti civilinės būklės akto įrašą asmuo pateikia jo pasirinktai civilinės metrikacijos įstaigai.

2. Civilinės būklės aktų įrašas anuliuojamas, jei paaiškėja, kad tam pačiam asmeniui sudarytas antras toks pat įrašas ar buvo sudarytas atkurtas civilinės būklės akto įrašas, ir randamas pirminis civilinės būklės akto įrašas.

3. Civilinės būklės akto įrašas anuliuojamas, jei paaiškėja, kad santuokos nutraukimas įregistruotas po vieno iš sutuoktinių mirties.

4. Civilinės būklės akto įrašas anuliuojamas, kai įsiteisėjo teismo sprendimas dėl santuokos pripažinimo negaliojančia, dėl civilinės būklės akto įrašo neteisingumo ar dėl teismo sprendimo, kuriuo remiantis įregistruotas civilinės būklės aktas, panaikinimo.

6. Civilinės būklės akto įrašas anuliuojamas, kai panaikinamas asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytas vaiko gimimo pažymėjimas ar medicininis mirties liudijimas, kuriuo remiantis buvo įregistruotas gimimas ar mirtis.