//Žemės reforma Varėnos mieste
Žemės reforma Varėnos mieste 2018-03-12T11:12:34+00:00

Varėnos rajono savivaldybės administracija siekdama prisidėti prie efektyvesnio Žemės reformos vykdymo, 2015 m. pradėjo Varėnos miesto bendrojo plano koregavimo procesą. Vienas iš pagrindinių Varėnos miesto bendrojo plano korektūros tikslų buvo suplanuoti teritoriją, Varėnos mieste, kurioje bus suformuoti kitos paskirties žemės sklypai, skirti žemės reformos metu, grąžinti piliečiams už turėtą nuosavybę Varėnos .
Varėnos rajono savivaldybės taryba 2016 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T-VIII-427 „Dėl Varėnos miesto bendrojo plano korektūros tvirtinimo“ patvirtino Varėnos miesto bendrojo plano korektūrą, kurios vienu ir pagrindinių sprendinių yra kitos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) paskirties žemės sklypų kvartalo suformavimas vakarinėje Varėnos miesto dalyje, tarp Marcinkonių ir Laisvės gatvių.

D 5 Br Sprendiniai Rajono V4 Pagrindinis Brezinys M 2 000 300x273Vadovaujantis patvirtinta Varėnos miesto bendrojo plano korektūra, buvo parengtas Miškų ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3875/0001:205), esančio Laisvės ir Marcinkonių g., Varėnoje formavimo ir pertvarkymo projektas (patvirtintas Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. DV-1164 „Dėl miškų ūkio paskirties žemės sklypo (kadastrinis Nr. 3875/0001:205) formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo ir miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis“), kurio metu buvo suformuoti 63 sklypai: 57 kitos (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) paskirties žemės sklypai, iš kurių 23 yra numatyta grąžinti piliečiams už turėtą nuosavybę Varėnos mieste, 5 kitos (atskirųjų želdynų teritorijos) paskirties, 1 kitos (susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų koridorių teritorijos). Šiame kitos (susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos) paskirties žemės sklype, yra įregistruotos 5 naujos gatvės: Adolfo Baublio-Merkio g., Alfonso Petrulio g., Adolfo Ramanausko – Vanago g., Juozo Vitkaus – Kazimieraičio g. ir Vlado Mirono g.