/Įvaikinimo registravimas
Įvaikinimo registravimas 2020-10-01T15:34:24+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 02-02
2. Administracinės paslaugos versija Trečia
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Įvaikinimo registravimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Civilinės metrikacijos įstaiga įvaikinimą registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu.

Jei vaiko tėvai pateikia civilinės metrikacijos įstaigai užsienio valstybėje sudarytą įvaikinimą patvirtinantį dokumentą, įvaikinimas registruojamas remiantis šiuo dokumentu, tėvų ar vieno iš jų prašymu ir pateiktais tėvų asmens tapatybės dokumentais, jei duomenų apie tėvus nėra Gyventojų registre.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115.

4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-533.

5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“.

6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-29 įsakymas Nr. 1R-336 „Dėl  civilinės būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių dokumentų saugojimo tvarkos aprašo ir terminų rodyklės patvirtinimo“.

7. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų  registravimo įstatymas. 2015-12-03 Nr. XII-2111.

8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo Įsiteisėjęs teismo sprendimas

 

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Duomenys, kurių nėra teismo sprendime, gaunami iš Registrų centro.
8. Administracinės paslaugos teikėjas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Rūta Aganauskienė,

tel. (8 310) 31 555,

el. p. ruta.aganauskiene@varena.lt.

9. Administracinės paslaugos vadovas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

Aivaras Batūra,

el. p. aivaras.batura@varena.lt,

tel. (8 310) 33 084.

10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Neatlygintinai
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Pateikiamas žodinis prašymas
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Vienpusės sąveikos lygis 60.3 p.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai Registruojant įvaikinimą, sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas, kuriuo pakeičiami šie duomenys gimimo įraše apie vaiką ir jo tėvus:

1. jei vaiką įvaikina vienas vyras arba viena moteris, kito vaiko tėvo duomenys išbraukiami, neįrašant naujų duomenų;

2. jeigu vaiką įvaikina vyras ir moteris kartu, įrašomi tėvo ir motinos vardas, pavardė, tautybė, asmens kodas;

3. jeigu teismo sprendimu pakeistas įvaikio vardas, pavardė, šie duomenys atitinkamai pakeičiami.

15. Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą Aprašymas įtraukiamas į Savivaldybės dokumentų apskaitą saugojimo bylose: 3.60 ir 4.4. Reg. ind. 1.