/Konsultavimasis su visuomene
Konsultavimasis su visuomene 2023-12-12T11:13:40+00:00

Šiame skyriuje bus teikiama informacija apie numatomą rajono Savivaldybės konsultavimąsi su visuomene rajonui aktualiais klausimais.