/Naujagimio gimimo registravimas
Naujagimio gimimo registravimas 2020-10-01T15:27:23+00:00
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos kodas 02-01
2. Administracinės paslaugos versija Ketvirta
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Naujagimio gimimo registravimas
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas Dėl vaiko registravimo galima kreiptis į bet kurią  civilinės metrikacijos įstaigą.

Vaiko gimimas registruojamas sudarant gimimo įrašą ir išduodant gimimo įrašą liudijantį išrašą.

Paslauga teikiama Varėnos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriuje Parko g. 8, Varėna.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą 1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.
3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, 1995-12-05 Nr. I-1115.
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, 1994-07-07 Nr. I-53.3
5. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“.
6. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-29 įsakymas Nr. 1R-336 „Dėl  Civilinės būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių dokumentų saugojimo tvarkos aprašo ir terminų rodyklės patvirtinimo“.7. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų  registravimo įstatymas. 2015-12-03 Nr. XII-2111.
6. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Civilinės metrikacijos įstaiga registruoja gimimą remdamasi vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimu žodžiu arba raštu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu vaiko gimimo pažymėjimu.

2. Kai dėl vaiko gimimo registravimo į civilinės metrikacijos įstaigą kreipiasi ne jo tėvai, apie vaiko gimimą pareiškiama raštu.

3. Jei duomenų apie vaiko tėvus ar vieną iš jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, taip pat būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, vaiko  motinos buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus.

4. Vaiko tėvų asmens tapatybės  dokumentus.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) 1. Jei duomenų apie vaiko tėvus ar vieną iš jų civilinės būklės aktus nėra Gyventojų registre, taip pat būtina pateikti trūkstamus duomenis patvirtinančius dokumentus: santuokos sudarymą, santuokos nutraukimą, vaiko  motinos buvusio sutuoktinio mirties faktą patvirtinančius dokumentus.

2. Vaiko tėvų asmens tapatybės  dokumentus.

8. Administracinės paslaugos teikėjas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė

Rūta Aganauskienė,

tel. (8 310) 31 555,

el. p. ruta.aganauskiene@varena.lt.

9. Administracinės paslaugos vadovas Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

Aivaras Batūra,

el. p. aivaras.batura@varena.lt,

tel. (8 310) 33 084.

10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Paslauga suteikiama tą pačią darbo dieną.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Neatlygintinai
12. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Pateikiamas žodinis prašymas
13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Vienpusės sąveikos lygis 60.3 p.
14. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai 1. Įregistruoti vaiko gimimą gali kreiptis į bet kurią  civilinės metrikacijos įstaigą

2. Civilinės metrikacijos įstaiga registruoja gimimą remdamasi vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimu žodžiu arba raštu. Kai dėl vaiko gimimo registravimo į civilinės metrikacijos įstaigą kreipiasi ne jo tėvai, apie vaiko gimimą pareiškiama raštu. Šiame pareiškime apie vaiko gimimą turi būti nurodyta koks vaikui suteikiamas vardas ir pavardė.

3. Apie vaiko gimimą turi būti pareikšta per tris mėnesius nuo jo gimimo dienos, o dėl rasto vaiko gimimo – per tris paras nuo vaiko radimo.