/Bus atnaujintas J. Čiurlionytės menų mokyklos ir Moksleivių kūrybos centro pastatas, organizuojamos meno stovyklos ir mokymai
2018 m. lapkričio 5 d.

Bus atnaujintas J. Čiurlionytės menų mokyklos ir Moksleivių kūrybos centro pastatas, organizuojamos meno stovyklos ir mokymai

Varėnos rajono savivaldybės administracija atnaujins J. Čiurlionytės menų mokyklos ir Moksleivių kūrybos centro pastatą (Vytauto g. 29, Varėna). Darbai bus atlikti pagal šių metų spalio 1 d. pasirašytą projekto „Pažeidžiamų vaikų socialinė įtrauktis per meną Lietuvos ir Baltarusijos pasienio regionuose“ („Atrask mane“) finansavimo sutartį. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą kartu su partneriu iš Baltarusijos, Ščiučino miestu. Kolegos iš Baltarusijos taip pat atnaujins menų mokyklos patalpas.

Pasak Varėnos rajono mero Algio Kašėtos, svarbu skirti dėmesį ir neformaliojo ugdymo įstaigų atnaujinimui. Suplanuoti rekonstrukcijos darbai sukelia laikinų nepatogumų, tačiau sutvarkytose patalpose bus patogiau dirbti ir mokytis. Neformalusis meninis ugdymas ne tik užtikrina vaikų užimtumą, bet ir didina socialinį, visuomeninį įtraukimą, ugdo kūrybingas, išradingas asmenybes, padeda jauniems žmonėms atsiskleisti ir išreikšti save.

J. Čiurlionytės menų mokyklos ir Moksleivių kūrybos centro pastatas bus rekonstruojamas kompleksiškai. Numatyta sutvarkyti stogo dangą, apšiltinti išorės sienas, pakeisti langus ir duris, atlikti vidaus patalpų remontą. Darbai bus atliekami atsižvelgiant į akustines savybes, apšvietimo poreikį ir kitus keliamus reikalavimus menų veiklai vykdyti. Pagal projektą taip pat bus sutvarkyti visi pastato sanitariniai mazgai, klasėse papildomai įrengta naujų kriauklių, kiekviename aukšte bus įrengti sanitariniai mazgai, pritaikyti neįgaliesiems, bus atnaujintos šildymo ir vėdinimo sistemos, elektros instaliacija. Rekonstravus pastatą, numatoma sutvarkyti aplinką šalia jo: įrengti naują automobilių stovėjimo aikštelę, sutvarkyti takus, apšvietimą, mažosios architektūros elementus ir želdynus.

Spalio 23–24 d. Varėnos rajono savivaldybėje vyko partnerių susitikimas. Jo metu buvo aptartos numatytos veiklos, susitarta dėl jų įgyvendinimo. Pastebėta, kad tiek Lietuvoje, tiek Baltarusijoje susiduriama su panašia problema – pažeidžiami vaikai sunkiau įsitraukia į visuomeninį gyvenimą. Neformalusis ugdymas, meno terapijos ir veiklos yra vienas iš būdų lengviau pasiekti numatytų tikslų.

Įgyvendinant projektą, bus siekiama:

  1. Didinti jaunimo su specialiaisiais ugdymosi poreikiais ar jaunimo iš socialinės rizikos šeimų įsitraukimą į neformaliojo švietimo veiklas (susijusias su menu), siekiama jų aktyvesnio dalyvavimo socialiniame gyvenime. Projekto partneriai parengs ir įgyvendins neformaliojo švietimo programą, kuri bus skirta tikslinės grupės jaunuoliams įtraukti į J. Čiurlionytės menų mokyklos, Moksleivių kūrybos centro bei Ščiučino menų mokyklos veiklas, organizuos stovyklas, kurių metu Varėnos ir Ščiučino jaunimas galės išbandyti keletą skirtingų meno rūšių (piešimą, muzikavimą, keramiką).
  2. Didinti neformaliojo švietimo srityje dirbančių pedagogų kompetencijas ir pasirengimą dirbti su socialinę atskirtį patiriančiu jaunimu. Bus organizuojami mokymai Varėnos ir Ščiučino pedagogams. Jie dalyvaus praktinėse dirbtuvėse, kuriose aptars kylančius sunkumus ir kartu ieškos jų sprendimo būdų.
  3. Informuoti tėvus apie meninių užsiėmimų naudą – bus organizuojami mokymai tėvams.

Projekto pradžia – šių metų spalio 2 d. Viso projekto trukmė 24 mėn., rangos darbų trukmė 12 mėn. (jeigu reikėtų, numatoma galimybė pratęsti 6 mėn.). Rangos darbų sutartį su laimėjusiu rangovu UAB „Varėnos statyba“ numatoma pasirašyti lapkričio pradžioje. Bendra projekto vertė – 1 436 413,00 Eur. Europos Sąjunga finansuoja 90 proc. projekto vertės – 1 292 771,70 Eur.

2014–2020 metų Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa (http://www.eni-cbc.eu/llb/lt/) skatina Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos organizacijų partnerystę. Šios Europos Sąjungos finansuojamos programos strateginis tikslas – stiprinti santykius, ugdyti gebėjimus ir skatinti Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos žmones bei organizacijas dalytis patirtimi įgyvendinant bendrus projektus, kuriais siekiama iš esmės gerinti gyvenimo kokybę pasienio regionuose. ES finansavimas šiai priemonei iš viso sudaro 74 milijonus eurų.

 

Solveiga Žukienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel.: (8 310) 32 021
El. paštas solveiga.zukiene@varena.lt
2018-11-05T08:23:29+00:00