/Buvusių Merkinės globos namų pastatą suniokojęs asmuo turės atlyginti žalą
2019 m. sausio 11 d.

Buvusių Merkinės globos namų pastatą suniokojęs asmuo turės atlyginti žalą

2018 m. gegužės 27 d. buvo suniokotas Varėnos rajono savivaldybės administracijai priklausantis buvusių Merkinės globos namų pastatas – nulupta ir sulaužyta stogo šiferinė danga, nugriauti plytiniai kaminai, išdaužyti plastikiniai langai, sugadintas kitas turtas. Bendra savivaldybės administracijai padaryta turtinė žala – 8 194 eurai. Po šio įvykio Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas nedelsiant raštu kreipėsi į policiją.  Suniokojęs pastatą asmuo buvo surastas. Jis teisme dėl padaryto nusikaltimo savo kaltę pripažino pilnai ir teisinosi, kad savivaldybės turtą suniokojo būdamas apsvaigęs nuo alkoholio. Kaltinamasis nuoširdžiai gailėjosi padaręs nusikaltimą, sutiko atlyginti visą padarytą žalą ir siekė su savivaldybe sudaryti taikos sutartį.  Varėnos rajono savivaldybės administracija su juo pasirašė susitarimą dėl turtinės žalos atlyginimo. Asmuo šiuo susitarimu įsipareigojo atlyginti žalą dėl turto sugadinimo ir sumokės ją per keturis metus. „Susitarimą pasirašėme atsižvelgdami į tai, jog šį nusikaltimą padarė jaunas žmogus, kuris dabar gailisi dėl savo neapgalvoto poelgio. Tikimės, jog jis padarė tinkamas išvadas ir daugiau gyvenime nenusižengs“, – pažymi Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas.

2019-01-11T15:40:43+00:00