/Įgyvendintas projektas „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas)“
2019 m. gegužės 8 d.

Įgyvendintas projektas „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas)“

Varėnos rajono savivaldybės administracija, pasinaudodama Europos Sąjungos parama, įgyvendino projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir tvarkymas Varėnos r. savivaldybėje (I etapas)“ Nr. 05.5.1-APVA-R-019-11-0002. Siekiant pagerinti rajono kraštovaizdžio būklę nugriauta 30 apleistų bešeimininkių pastatų: Urkionių k. (Matuizų sen.) – 1 objektas, Ilgininkų k. (Merkinės sen.) – 2 objektai, Pilvingių k. (Merkinės sen.) – 7 objektai, Žilinų k. (Jakėnų sen.) – 6 objektai, Kareivonių k. (Jakėnų sen.) – 5 objektai, Dainavos k. (Vydenių sen.) – 1 objektas, Gudžių k. (Varėnos sen.) – 4 objektai, Vydenių k. (Vydenių sen.) – 1 objektas, Nedzingės k. (Varėnos sen.) – 2 objektai. Taip pat sutvarkytos žemės (karjerai), pažeistos atliekant kasybos darbus, saugomose Varėnos rajono teritorijose: Panaros k. (Merkinės sen.) ir Marcinkonių k. (Marcinkonių sen.).

Įgyvendinant projektą, buvo sutvarkyta 4,61 ha rajono teritorijos, atkurta natūrali kraštovaizdžio būklė ir padidintas kraštovaizdžio vizualinis estetinis potencialas.

Projektas finansuotas iš Sanglaudos fondo.

Varėnos rajono savivaldybės administracijos informacija

2020-08-31T11:33:09+00:00