/Iškiliai paminėtas atkurtos valstybės šimtmetis
2018 m. vasario 19 d.

Iškiliai paminėtas atkurtos valstybės šimtmetis

Atkurtos valstybės šimtmetis Varėnos rajone, kaip ir visoje Lietuvoje bei tarp pasaulio lietuvių, iškilmingai minėtas visą savaitę. Varėnoje vienas didžiausių renginių vyko Vasario 16-ąją 16 val. kultūros centre. Pirmą kartą žmonės netilpo į salę ir laukė kieme. Jautėsi išskirtinė vienybė, bendrystė ir kaip niekad pakili nuotaika. Lietuvos valstybės himnu šventinį vakarą pradėjo patys mažiausi – „Žilvičio“ lopšelio-darželio vaikai. Visa koncerto programa „Balto paukščio giesmė“ buvo skirta karaliaujančiai jaunystei, svajojantiems ir tikintiems laisva Lietuva! Skambiais žodžiais, dainomis ir šokiais perteikta meilė Lietuvai, gimtajai kalbai, iš senolių paveldėtoms tradicijoms ir papročiams, išpuoselėtiems kostiumams bei visam gimtajam kraštui.

Varėnos rajono meras Algis Kašėta kvietė džiugiai švęsti Laisvę, kuri yra neįkainojama ir kiekvienam svarbi. „Atkurta valstybė buvo užsispyrusių lietuvių, žmonių idealistų atkaklaus darbo vaisius. Savaime neatėjo nei 1918, nei 1990 metai. Visa tai užsidegusių ir valstybės ateitimi tikinčių patriotų nuopelnas. Šiandien yra geriausia diena padėkoti žmonėms, kurie išdidžiai nešė Nepriklausomybės vėliavą. Vieni tokių yra partizanai. Iš jų mes ir dabar semiamės idealistinės dvasios, tikėjimo ir vilties“, – kalbėjo rajono vadovas. Šimtmečio proga meras Algis Kašėta Garbės ženklu „Už nuopelnus Varėnos kraštui“ apdovanojo Tautos laisvę gynusį Adolfo Ramanausko-Vanago ir Juozo Vitkaus-Kazimieraičio bendražygį Juozą Jakavonį-Tigrą. Jis, būdamas vos devyniolikos metų, davė partizano priesaiką. Aktyviai dalyvavo organizuotame ginkluotame pasipriešinime prieš sovietų okupantus Dzūkijoje. 1946 metų gruodžio 8 dieną savo gimtajame Kasčiūnų kaime, kaimyno namuose, enkavedistų buvo suimtas su partizanų spauda. Taip prasidėjo kankinimai ir kruvini tardymai Merkinės milicijos rūsiuose, Varėnoje, galų gale – Vilniaus KGB rūsiuose. Juozas Jakavonis-Tigras kalintas lageriuose Krasnojarsko krašte. Grįžęs į Lietuvą, visą gyvenimą liudijo pokario Lietuvos laisvės kovas ir geriausių Lietuvos sūnų ir dukrų sudėtas aukas ant Tėvynės laisvės aukuro.

Po apdovanojimo tęsėsi iškilmingas koncertas. Skambėjo patriotinės dainos, džiugino liaudiški šokiai bei mokinių improvizacijos. Pasirodymus dovanojo „Pasakos“ ir „Žilvičio“ vaikų lopšelių-darželių auklėtiniai (vadovai Nerijus Bakula ir Vaida Žilinskienė), Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos mokiniai – brolių Mato ir Roko Bachovų duetas, Aistis Tamulevičius, Goda Debesiūnaitė, solistė Roneta Saveiskytė, choras „Varėnė“ (mokytojai Renata Bakulienė, Aldona Jakavonienė, Ilona Zalanskienė, Laima Petruškevičienė, Kęstutis Breidokas), Varėnos moksleivių kūrybos centro renginių organizatorių ir vedėjų būrelis „Impro“ (vadovė Irena Čeplikienė), solistė Goda Debesiūnaitė ir jaunimo ansamblis (vadovė Vaida Žilinskienė), studijos „Mikitukas“ jaunučių, jaunių, merginų, veteranų grupių šokėjai (vadovė Jolanta Stankevičienė), Varėnos kultūros centro moterų ansamblis „Rūta“ (vadovė Daiva Selevičienė), mišrus kvartetas (vadovas Kęstas Breidokas), folkloro kolektyvai „Kukucis“ ir „Žeiria“ (vadovės Lina Būdienė ir Vaida Naruševičiūtė). Renginį vedė „Ryto“ progimnazijos moksleiviai Brigita Sviklaitė, Vakaris Voveris, Viltė Beržanskaitė bei kultūros centro darbuotojas Mantas Galinis. Koncertą režisavo Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Regina Svirskienė.

Po koncerto prie kultūros centro vyko akcija „Mes – Lietuva“. Į Varėnos padanges pakilo 100 dangaus žibintų, kurie simbolizavo mūsų meilę Lietuvai, mūsų vienybę ir laisvės pojūtį.

 

Solveiga Žukienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel.: (8 310) 32 021, 8634 66 776
El. paštas solveiga.zukiene@varena.lt

 

2018-02-19T15:16:27+00:00