/Įsteigta Alytaus regiono plėtros taryba
2020 m. lapkričio 26 d.

Įsteigta Alytaus regiono plėtros taryba

Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta  kartu su Alytaus miesto savivaldybės meru Nerijumi Cesiuliu, Alytaus rajono savivaldybės meru Algirdu Vrubliausku, Druskininkų savivaldybės meru Ričardu Malinausku ir Lazdijų rajono savivaldybės mere Ausma Miškiniene pasirašė Alytaus regiono plėtros tarybos steigimo sutartį.

Regiono plėtros tarybos veiklos tikslai – planuoti, koordinuoti nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą Alytaus regione ir bendrai su kitomis regionų plėtros tarybomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis įgyvendinamas regioninės plėtros skatinimo priemones; skatinti socialinę, ekonominę Alytaus regiono plėtrą, darnų urbanizuotų teritorijų vystymą, socialinių ir ekonominių skirtumų tarp Alytaus regiono ir kitų regionų bei šių skirtumų tarp Alytaus regiono savivaldybių mažinimą; skatinti savivaldybių bendradarbiavimą siekiant padidinti funkcinių zonų vystymo ir viešųjų paslaugų teikimo organizavimo efektyvumą; atstovauti Alytaus regionui.

Steigėjams, sprendžiant aktualius regiono savivaldybėms klausimus, atstovaus savivaldybių tarybos. Jos į Regiono plėtros tarybos kolegiją turi deleguoti po du tarybos narius, iš kurių vienas – savivaldybės meras. Steigiamasis kiekvieno steigėjo įnašas – du tūkstančiai eurų. Alytaus regiono plėtros tarybos buveinė bus Alytaus miesto savivaldybėje.

 

Rūta Averkienė,
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 310) 31 980, 8 614 99 144, el. paštas ruta.averkiene@varena.lt .
2020-11-26T16:45:22+00:00