/Nenaudojamos Varėnos miesto teritorijos bus sutvarkytos ir pritaikytos verslui
2019 m. sausio 9 d.

Nenaudojamos Varėnos miesto teritorijos bus sutvarkytos ir pritaikytos verslui

Varėnos mieste bus sutvarkytos ir pritaikytos verslui dvi šiuo metu nenaudojamos teritorijos. Bus nugriauti apleisti buvusio „Pumpurėlio“ vaikų lopšelio-darželio pastatai (Aušros g. 17) ir sutvarkyta aplinka, taip pat nugriauti aplinką darkantys statiniai buvusios asfaltbetonio bazės teritorijoje (J. Basanavičiaus g. 58), įrengti inžineriniai tinklai bei privažiavimas. Pasak Varėnos rajono savivaldybės mero Algio Kašėtos, šios dvi teritorijos yra patraukliose vietose verslui kurti ir sutvarkytos turėtų sudominti investuotojus. „Apleisti buvusio „Pumpurėlio“ vaikų lopšelio-darželio pastatai stovi miesto centre, o tai galėtų būti puiki vieta viešbučiui įsikurti ar pritaikyti  kitoms verslo reikmėms. J. Basanavičiaus g. 58 teritorija išsiskiria savo dydžiu bei ribojasi su geležinkelio atšaka. Iki šiol panašių vietų negalėjome pasiūlyti verslui. Tad sutvarkius teritorijas tikimės pritraukti investuotojų, o tai siejasi ir su naujų darbo vietų kūrimu“, – kalbėjo rajono vadovas Algis Kašėta.

2018 m. gruodžio 14 d. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra ir Varėnos rajono savivaldybės administracija pasirašė projekto „Nenaudojamų teritorijų Varėnos mieste sutvarkymas ir pritaikymas verslui“ finansavimo ir administravimo sutartį. Projektui (kodas NR. 07.1.1-CPVA-R-905-11-0005) įgyvendinti numatyta 173 605,67 Eur (iš jų: Europos Sąjungos lėšos – 127 500 Eur, valstybės biudžeto – 11 250 Eur, savivaldybės biudžeto – 34 855,67 Eur). Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto tikslas – prisidėti, kad Varėnos miestas taptų patrauklesnis gyventi ir verslui kurti, taip sudarant palankias sąlygas gyventojų užimtumui. Siekiant įgyvendinti iškeltą tikslą, bus sutvarkytos ir pritaikytos verslui minėtos teritorijos.

Varėnos rajono savivaldybės administracija įsipareigojo projekto veiklas įgyvendinti iki 2020 m. spalio 31 d.

Solveiga Žukienė
Varėnos rajono savivaldybės administracijos
Bendrojo skyriaus viešųjų ryšių specialistė
Tel. (8 310) 32 021
El. paštas solveiga.zukiene@varena.lt
2019-01-10T08:21:04+00:00